ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Dzień otwarty dla zawodu Technik Informatyk do spotkania na TEAMS podczas dnia otwartego 15.04.2021 (godziny 17:30-18:30) Dzień otwarty dla zawodu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej do spotkania na TEAMS podczas dnia otwartego 15.04.2021 (godziny 17:30-18:30)

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2021.

Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 19 października 2020 r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco na stronie www oraz w dzienniku Librus.

Ważne informacje dla maturzystów.

Podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii ( 2011)

 „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.”
(John Fitzgerald Kennedy)

 Wraz z Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września i Klubem Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen realizowaliśmy projekt pt: „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.” (John Fitzgerald Kennedy) – podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii. Szczególnie ważne jest nieustanne przekazywanie przyszłym pokoleniom hasła „Nigdy więcej”, które nakłada na nas świadomą odpowiedzialność. Dlatego międzynarodowe spotkania odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wspomnień w przyszłości i są ważną częścią pokojowego, otwartego i pozbawionego uprzedzeń porozumiewania się między narodami.

W tym roku wspólnie z grupą młodzieży włoskiej z Imoli złożyliśmy kwiaty w mauzoleum w Gusen, a uroczystość  uświetnił występ naszej młodzieży.

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen została otwarta wystawa „Człowiek, człowiekowi …”, podczas uroczystości młodzież z naszej szkoły recytowała wiersze w języku polskim i niemieckim.  Kolejny raz spotkaliśmy się z zaprzyjaźnioną grupą gimnazjalistów z Ernst-Haeckel-Gymnasium z Werder/Havel z Niemiec.

Tegoroczne podsumowanie projektu odbyło się we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Rokossowskiej, z którym realizujemy wspólny projekt „Rówieśniczej Edukacji Obywatelskiej”, młodzież współredaguje miesięcznik „ Korniszon”, jego czerwcowe wydanie miało inny niż zazwyczaj charakter, bowiem cały numer został poświęcony martyrologii obozów koncentracyjnych Mauthausen-GusenMiesięcznik został wysłany bezpośrednio do szkół oraz placówek resortu oświaty i kultury na terenie Ochoty. Średnia liczba odbiorców to około 3000 czytelników miesięcznie, jednakże wraz z czytelnikami internetowymi liczba ta jest o wiele większa i stale rośnie.

Podsumowanie projektu odbyło się 5 września 2011 r na comiesięcznym spotkaniu Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. Wszyscy kombatanci otrzymali egzemplarze Specjalnego Numeru „Korniszon”.

 

Comments are currently closed.