ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Uczniów klas ósmych, absolwentów gimnazjum i rodziców zapraszamy na marcowe targi edukacyjne do Pałacu Kultury i Nauki.
Gimnazjalistów oraz uczniów klas ósmych serdecznie zapraszamy na dni otwarte do naszej szkoły.
Uwaga, absolwenci liceum! W tym roku egzamin maturalny w starej formule odbędzie się po raz ostatni!

Podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii ( 2011)

 „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.”
(John Fitzgerald Kennedy)

 Wraz z Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września i Klubem Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen realizowaliśmy projekt pt: „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości.” (John Fitzgerald Kennedy) – podróż do miejsc pamięci w Górnej Austrii. Szczególnie ważne jest nieustanne przekazywanie przyszłym pokoleniom hasła „Nigdy więcej”, które nakłada na nas świadomą odpowiedzialność. Dlatego międzynarodowe spotkania odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wspomnień w przyszłości i są ważną częścią pokojowego, otwartego i pozbawionego uprzedzeń porozumiewania się między narodami.

W tym roku wspólnie z grupą młodzieży włoskiej z Imoli złożyliśmy kwiaty w mauzoleum w Gusen, a uroczystość  uświetnił występ naszej młodzieży.

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen została otwarta wystawa „Człowiek, człowiekowi …”, podczas uroczystości młodzież z naszej szkoły recytowała wiersze w języku polskim i niemieckim.  Kolejny raz spotkaliśmy się z zaprzyjaźnioną grupą gimnazjalistów z Ernst-Haeckel-Gymnasium z Werder/Havel z Niemiec.

Tegoroczne podsumowanie projektu odbyło się we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Rokossowskiej, z którym realizujemy wspólny projekt „Rówieśniczej Edukacji Obywatelskiej”, młodzież współredaguje miesięcznik „ Korniszon”, jego czerwcowe wydanie miało inny niż zazwyczaj charakter, bowiem cały numer został poświęcony martyrologii obozów koncentracyjnych Mauthausen-GusenMiesięcznik został wysłany bezpośrednio do szkół oraz placówek resortu oświaty i kultury na terenie Ochoty. Średnia liczba odbiorców to około 3000 czytelników miesięcznie, jednakże wraz z czytelnikami internetowymi liczba ta jest o wiele większa i stale rośnie.

Podsumowanie projektu odbyło się 5 września 2011 r na comiesięcznym spotkaniu Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen. Wszyscy kombatanci otrzymali egzemplarze Specjalnego Numeru „Korniszon”.

 

Comments are currently closed.