ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! 14.11 czwartek) lekcje będą się odbywały według planu B. Przypominamy o dniu otwartym dla rodziców.

UWAGA! Dnia 13.11 (środa) sekretariat szkolny będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! Harmonogram matur próbnych znajduje się na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu!.

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

W trakcie skontrum biblioteka szkolna jest czynna na dużych przerwach:
10:35-10:50
13:25-13:40

Program Leonardo da Vinci – Cele

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10,

www : http://www.leonardo.org.pl e-mail: leonardo@frse.org.pl

CELE PROJEKTU

W Projekcie proponowane staże mają na celu:
· Wspieranie beneficjentów ( szczególnie osób niepełnosprawnych)wchodzących na polski lub europejski rynek pracy po skończeniu szkoły zawodowej dzięki umożliwieniu zdobycia doświadczenia zawodowego.
· Zwiększenie szans absolwentów szkoły na zatrudnienie – przewidywany wzrost zatrudnienia absolwentów o ok. 30%).
· Realizację wybranej europejskiej ścieżki szkolenia zawodowego ( „Europass- Mobility”).
· Dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – opracowanie programu stażu zawodowego lub programu autorskiego w profilu zarzadzanie informacją.
· Nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami oraz jej kontynuacja także po zakończeniu programu Leonardo da Vinci.
· Doskonalenie umiejętności językowych beneficjentów, w tym języka zawodowego.

Proponowany projekt powinien wpłynąć na system kształcenia zawodowego w naszej placówce szkolnej (szczególnie w szkole policealnej w zawodzie: technik informacji naukowej oraz w liceum profilowanym w profilu: zarządzanie informacją),może zainspirować do napisania autorskich programów nauczania, w których nacisk zostanie położony na doskonalenie nabytych umiejętności zawodowych.
Powinien uświadomić absolwentom potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych nawet po skończeniu nauki w szkole, a także wyzwolić inicjatywę w poszukiwaniu pracy. Dotyczy to szczególnie osób ze specjalnymi potrzebami, które trudno adaptują się w środowisku i rzadko wykazują się mobilnością.
Staże umożliwią doskonalenie systemu kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów rynku pracy, także na szczeblu regionu w przypadku upowszechnienia rezultatów Projektu.
Sądzimy, że pracodawcy chętniej zaczną zatrudniać osoby mniej sprawne, biorąc pod uwagę doświadczenie przez nie nabyte podczas stażu.

 

Comments are currently closed.