ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Program Leonardo da Vinci – Partnerzy

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10,

www : http://www.leonardo.org.pl e-mail: leonardo@frse.org.pl

 lp  kod  kraju  nazwa instytucji (w języku narodowym) kod typu  instytucji  ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość telefon, fax, email rola  organizacji 
1 PL Zespół Szkół NR 26 w Warszawie (ZS NR 26) EDU-VET Urbanistów 3 5261690756  02-397 /  Warszawa 022 / 823 30 99 /  022 / 823 30 99 /  Applicant
2 PL Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne CEBID EDU-VET Ul. Hankiewicza1   02-103 /  Warszawa (022)822 43 46 w. 19 /  022)822 43 46 w. 19 /  sekretariat.pszz@edu.pl SE
3 UK Tellus Group Ltd CONS-INF Bedford Park Villas    PL4 8HL /  Plymouth +44 (0) 870 90 33 007 /  +44 (0) 870 137 1142 /  gosiak@tellusgroup.co.uk INT

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE PLACÓWKI OŚWIATOWE: LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, XLI LICEUM PROFILOWANE (PROFIL ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ) ORAZ SZKOŁA POLICEALNA NR 17 (ZAWÓD: TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ). PO TRZECH LATACH NAUKI W LP LUB LO MŁODZIEŻ MOŻE JĄ KONTYNUOWAĆ W SZKOLE POLICEALNEJ I ZDOBYĆ TYTUŁ TECHNIKA.
W NASZEJ SZKOLE ZNAJDUJĄ SIĘ KLASY INTEGRACYJNE, W KTÓRYCH UCZY SIĘ MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA, STĄD MAMY DOBRE ROZEZNANIE W POTRZEBACH I MOŻLIWOŚCIACH TEJ GRUPY UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW. ZAWÓD, JAKIEGO SIĘ UCZĄ, NIE WYMAGA DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, CO PRZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ JEST SPRAWĄ BARDZO ISTOTNĄ. NIE WYMAGA TEŻ WYBITNYCH ZDOLNOŚCI INTELEKTUALNYCH, LECZ CIERPLIWOŚCI I DOKŁADNOŚCI. NASI ABSOLWENCI MOGĄ PRACOWAĆ W CENTRACH GROMADZĄCYCH INFORMACJE, ARCHIWIZOWAĆ DANE, A TAKŻE KATALOGOWAĆ ZBIORY.
NIESTETY, ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE W NASZYM KRAJU BEZROBOCIE NIEPEŁNOSPRAWNI ABSOLWENCI PRZY NIECHĘCI PRACODAWCÓW ORAZ W KONFRONTACJI Z PRACOWNIKAMI SPRAWNYMI FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE MAJĄ MNIEJSZE SZANSE NA ZNALEZIENIE PRACY, CO RODZI FRUSTRACJĘ I W EFEKCIE PROWADZI DO WYCOFANIA Z AKTYWNEGO ŻYCIA. KADRA PEDAGOGICZNA NASZEJ SZKOŁY SYSTEMATYCZNIE PRACUJE NAD PODNIESIENIEM RANGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO, N. P. JAKO JEDNA Z PIERWSZYCH SZKÓŁ W WARSZAWIE ROZPOCZĘLIŚMY NAUCZANIE W SZKOLE POLICEALNEJ W SYSTEMIE MODUŁOWYM, DZIĘKI CZEMU W PROGRAMIE NAUCZANIA MOŻNA MODYFIKOWAĆ TREŚCI NAUCZANIA I DOSTOSOWYWAĆ JE DO POTRZEB RYNKU PRACY.

TELLUS GROUP LTD

FIRMA POWSTAŁA W 2002 R. W PLYMOUTH ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POŁUDNIOWO- ZACHODNIEJ ANGLII. W MIEŚCIE TYM ROZWINIĘTY JEST GŁÓWNIE PRZEMYSŁ STOCZNIOWY (NATURALNY PORT), ALE TAKŻE INFORMATYCZNY. TELLUS GROUP LTD. SPECJALIZUJE SIĘ W ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIU I KIEROWANIU PROGRAMAMI MIĘDZYNARODOWYMI, SZCZEGÓLNIE STAŻY ZAWODOWYCH. OFERUJE TAKŻE KURSY JĘZYKOWE ORAZ PROGRAM KULTURALNY PRZYBLIŻAJĄCY BENEFICJENTOM KULTURĘ WIELKIEJ BRYTANII. REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ PROGRAMY SĄ ZATWIERDZONE PRZEZ BRITISH COUNCIL, CO GWARANTUJE WYSOKI POZIOM USŁUG.
WYBRALIŚMY TĘ INSTYTUCJĘ NA PARTNERA ZAGRANICZNEGO, PONIEWAŻ JAKO JEDNA Z NIEWIELU WYKAZAŁA ZAINTERESOWANIE ORGANIZACJĄ STAŻU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH INSTYTUCJACH ZGODNIE Z PROGRAMEM STAŻU ORAZ PRZEDSTAWIŁA BOGATĄ OFERTĘ REALIZACJI STAŻU W RÓŻNYCH WARIANTACH FINANSOWYCH.

POMATURALNE STUDIUM ZAWODOWE CEBID

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE CHCIELIBYŚMY, BY NASZ PROJEKT STAŻY MIĘDZYNARODOWYCH ZNALAZŁ SZERSZE UPOWSZECHNIENIE, NAWIĄZALIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z PLACÓWKĄ KSZTAŁCĄCĄ W POKREWNYCH ZAWODACH CO NASZA SZKOŁA. DLATEGO WYBRALIŚMY CENTRUM EDUKACJI BIBLIOTEKARSKIEJ, INFORMACYJNEJ I DOKUMENTACYJNEJ, KTÓRE OPRÓCZ DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, KULTURALNO- OŚWIATOWEJ PROWADZI TAKŻE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POMATURALNYM STUDIUM ZAWODOWYM ZAOCZNYM DZIAŁAJĄCYM NIE TYLKO W WARSZAWIE, ALE RÓWNIEŻ W 14 FILIACH WOJEWÓDZKICH. ABSOLWENCI SZKOŁY KSZTAŁCĄ SIĘ W ZAWODZIE BIBLIOTEKARZA, MOGĄ TAKŻE KONTYNUOWAĆ NAUKĘ NA STUDIACH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UW LUB NA PODYPLOMOWYCH STUDIACH ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. NASZ PARTNER UCZESTNICZY W RÓŻNYCH PROGRAMACH UNIJNYCH, N. P. W RAMACH EFS ZPORR REALIZOWAŁ PROJEKT POD NAZWĄ „ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI TECHNOLOGICZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH INWESTYCJĄ W ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH”, A TAKŻE ORGANIZUJE WIZYTY STUDYJNE W KRAJACH UE (W R.2006 W WIELKIEJ BRYTANII). ZAMIERZAMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PARTNEREM W ZAKRESIE USTALENIA PROGRAMU STAŻU I REKRUTACJI BENEFICJENTÓW.

Comments are currently closed.