ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Program Leonardo da Vinci – Wyniki

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10,

www : http://www.leonardo.org.pl e-mail: leonardo@frse.org.pl

UPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW PROJEKTU

Projekt pod nazwą „Praca bez barier. Międzynarodowe staże dla absolwentów średniej szkoły zawodowej” wymaga upowszechnienia ze względu na to, że wychodzi naprzeciw potrzeb beneficjentów, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły lub grozi im wykluczenie z rynku pracy ze względu na niepełnosprawność. W związku z tym przewidujemy nawiązanie kontaktów z mediami, by ukazać różne możliwości pomocy młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy. Jedną z nich są staże zagraniczne, które zwiększą szanse naszych absolwentów na znalezienie pracy w kraju czy zagranicą. Mamy także nadzieję, że dzięki stażom zagraniczni przedsiębiorcy będą chętniej zatrudniać Polaków na stanowiska administracyjne wymagające znajomości nowoczesnej technologii informacyjnej.
Chcielibyśmy, by powstał reportaż telewizyjny z odbywanych staży, co może stanowić najlepszą promocję dla projektu i z pewnością zachęci inne instytucje do podejmowania podobnych inicjatyw. Sądzimy, że także w prasie uda się zamieścić artykuł o naszych stażystach, szczególnie niepełnosprawnych.
Poza tym zamierzamy na stronach internetowych (szkoły i partnera) zamieszczać systematyczne informacje na temat staży w formie reportaży i wypowiedzi uczestników.
Opis Projektu – podstawowe informacje o celach i przebiegu stażu, jego rezultaty zamierzamy opublikować w formie broszury, którą roześlemy do różnych szkół zawodowych w kraju oraz do instytucji oświatowych.
Planujemy także urządzenie wystawy na temat projektu, na którą zaprosimy przedstawicieli władz oświatowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z innych szkół warszawskich, by w ten sposób zachęcić do podejmowania podobnych inicjatyw.
Za wszystkie działania mające na celu upowszechnienie rezultatów Projektu odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora ZS Nr 26 w Warszawie w porozumieniu z instytucją partnerską (PSZZ CEBID), np. sekretarz projektu.
W proponowanym Projekcie przewiduje się jako beneficjentów absolwentów ZS Nr 26 w Warszawie i innych placówek o podobnym profilu kształcenia , którzy ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kształcili się w klasach integracyjnych. Są to osoby o lekkim lub średnim stopniu niepełnosprawności ruchowej, co utrudnia im znalezienie pracy po skończeniu szkoły.
W ich zachowaniu i relacjach z otoczeniem można zaobserwować różne formy wycofania i trudności z adaptacją w szkolnym środowisku, toteż wymagają ciągłego wsparcia psychologicznego. Wnioskujemy tak na podstawie kilkuletniej pracy z takimi uczniami psychologa, pedagoga szkolnego i kilku pedagogów specjalnych (wspierających). Z tego względu konieczne jest zapewnienie takim stażystom opieki pedagogów wspierających podczas stażu. Ich zadaniem będzie dbanie o właściwe warunki pracy i życia stażystów, wspieranie psychologiczne stażystów i pomoc w adaptacji w nowym środowisku. Przewidujemy jednego opiekuna na 5 stażystów niepełnosprawnych.
Szczególnie starannie dokonamy oceny proponowanego miejsca odbywania stażu i zakwaterowania oraz możliwości dojazdu do pracy niepełnosprawnych uczestników Projektu, dlatego przed rozpoczęciem stażu przewidywany jest wyjazd kierownika Projektu w celu sprawdzenia czy warunki stażu są zgodne z umową zawartą z Partnerem zagranicznym.

Comments are currently closed.