ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Program Leonardo da Vinci – Streszczenie

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

tel.: (22) 622 37 12, 622 34 47; faks: 622 37 10,

www : http://www.leonardo.org.pl e-mail: leonardo@frse.org.pl

 

STRESZCZENIE

Promotorem projektu p.t. „Praca bez barier. Międzynarodowe staże dla absolwentów średniej szkoły zawodowej” jest Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie, Centrum Edukacji Bibliotecznej, Informatycznej i Dokumentacyjnej to partner krajowy, zaś partnerem zagranicznym jest Tellus Group Ltd. z Wielkiej Brytanii.
W projekcie przedstawiono propozycję 12 – tygodniowych staży zawodowych dla absolwentów ZS Nr 26 w Warszawie (Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej) i Pomaturalnego Studium Zawodowego Zaocznego CEBID kształcących w profilu zarządzanie informacją i w zawodzie technik informacji naukowej oraz bibliotekarz.
Przewiduje się dwie tury staży, pierwsza w terminie 01.07.2007-22.09.2007 r., druga od 01.07.2008-22.09.2008r. Staż będzie trwał 12 tygodni (84 dni) w różnych instytucjach gromadzących informacje (n. p. w urzędach pracy, administracji, bibliotekach i in.) W programie stażu zawarte jest 15-godzinne szkolenie w zakresie języka zawodowego oraz program kulturalny mający na celu zapoznanie beneficjentów z dorobkiem kulturowym kraju, w którym odbywać będą staż.
Grupa stażystów będzie liczyła 10 osób w każdej turze, czyli łącznie 20.
W związku z tym, że część uczestników to młodzież mająca trudności w poruszaniu się (upośledzenie ruchowe w stopniu lekkim), co utrudnia jej kontakty z innymi ludźmi, proponujemy udział w projekcie opiekunów (pedagogów) dających im wsparcie psychiczne i pomoc w adaptacji w nowym środowisku.

 

 

Comments are currently closed.