ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Na podstronie rekrutacji dostępne są informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej (pliki WORD).

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Świadectwa życia polskich i niemieckich więźniów obozu koncentracyjnego

Świadectwa życia polskich i niemieckich więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen (marzec Warszawa, maj Mauthausen, listopad Werder 2007)

 

Zadanie:

Samodzielne opracowanie biografii więźniów na podstawie zebranej dokumentacji: wywiady, wspomnienia, referaty, fotografie, pamiątki.

 

Czas trwania projektu:

marzec – listopad 2007 r.

Miejsca realizacji:

Warszawa – Mauthausen – Poczdam

Etapy programu:

 1. Warsztaty przygotowawcze w Warszawie
  28.03.2007 r. – 01.04.2007 r.

  • Spotkania z byłymi więźniami – zbieranie materiałów do wykorzystania w dalszej części realizowanego projektu.
  • Poznawanie historii miasta – miejsca walk powstańczych, skąd wielu warszawiaków trafiło do obozu Mauthausen – Gusen.
 2. Warsztaty robocze w Mauthausen
  2.05 – 12.05.2007 r.

  • Poznanie historii miejsca zagłady,
  • Wypracowanie wspólnego programu warsztatów,
  • Zaplanowanie układu wystawy, podział na 3 części:
   – Historia obozu koncentracyjnego,
   – Przedstawienie wybranych biografii więźniów polskich i niemieckich,
   – Wrażenia i odczucia uczestników warsztatów z realizacji całości projektu
 3. Podsumowanie całości realizacji projektu
  listopad 2007 r.

  • Rozmowy i prezentacja wyników
  • Wystawa „Biografie polskich i niemieckich więźniów obozu Mauthausen – Gusen”

 

Uczestnicy:

p.Halina Grabowska – opiekun

p.Anetta Kubiś – opiekun

p.Tamara Lipnicka, Małgorzata Stroińska – Staudt – tłumaczki

 

Uczniowie:

Joanna Frączak

Oskar Kajuk

Małgorzata Krym

Mateusz Kowalczyk

Kamil Makowiecki

 

Partnerzy projektu: Zespół Szkół Nr 26 oraz Ernst – Hackel – Gimnazjum w Werder/Havel

Organizacje wspierające realizację projektu:

 • Niemiecki Związek Obozowy Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – ocaleni i przyjaciele
 • Polski Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen
 • VFKJ e.V (Stowarzyszenie do spraw wspierania międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży)
 • HochDreie.V ( Brandenburskie Stowarzyszenia Edukacyjne)
 • Przyjaciele byłego więźnia Mauthausen Otto Wiesnera ( 1910 -2006)

 

Instytucje wspierające projekt finansowo:

 • Niemiecko-Polski Związek Młodzieży ( siedziba w Warszawie)
 • Fundacja Polsko-Niemiecko Pojednanie
 • Fundacja Roberta Boscha „Młode drogi”

 

Comments are currently closed.