ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Współpraca z Zespołem Szkół Nr 26

Klub Byłych Więźniów Politycznych

Obozu Koncentracyjnego Mauthausen – Gusen

Pogłębienie wiedzy historycznej z okresu II wojny światowej poprzez bezpośredni kontakt młodzieży z uczestnikami tych wydarzeń i odwiedzanie Miejsc Pamięci to forma edukacyjna, którą rozpoczęto w Zespole Szkół Nr 26 w 1992 r., i która trwa do dziś tj. już 18 lat.
Pani dr Maria Pawłowska dyrektorka szkoły w latach 1992 – 2004, a następnie Pani Bożena Wróblewska obecny dyrektor szkoły i Pani Magdalena Głowicka wicedyrektor, wsparte inicjatywą ówczesnego nauczyciela w tej szkole Kol. Henryka Nowickiego (byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau i Mauthausen – Gusen oraz członka naszego Klubu) podjęły współpracę nad tą formą edukacyjną by pogłębić wiedzę młodzieży o najnowszej historii i zbrodniach hitlerowskich.
Początkowe działania to kilkakrotne w roku sprzątanie przez uczniów pod nadzorem wychowawców terenu przy Mauzoleum z prochami pomordowanych w obozach na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, udział uczniów w uroczystościach w Miejscach Pamięci Narodowej (Pawiak, Al. Szucha, Cmentarz Wojskowy na Powązkach) składanie kwiatów i zapalanie zniczy.
Poszukując nowych form współpracy, wprowadzono spotkania z członkami Klubu – byłymi więźniami Mauthausen, na lekcjach historii, języka polskiego, godzinach wychowawczych, podczas których opowiadaliśmy o losach Polaków pod okupacją Niemiec, o warunkach i życie w obozie. Stałym elementem współpracy szkoły z naszym Klubem były spotkania okolicznościowe z okazji rocznic patriotycznych i świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocy). Spotkania były urozmaicone występami młodzieży, wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych czy kolęd.
W maju 2008 r. otwarto w szkole Izbę Pamięci poświęconą martyrologii Polaków w obozie Mauthausen. Wystrój Izby wykonali uczniowie szkoły pod kierunkiem Pani prof. Anetty Kubiś i Haliny Grabowskiej, która w pracy i kontaktach z naszym Klubem ma szczególne zasługi.
W izbie tej odbywają się co miesiąc zebrania członków naszego Klubu, w których uczestniczy bardzo często Pani Dyrektor Bożena Wróblewska i Pani Profesor Halina Grabowska. W izbie tej odbyło się też posiedzenie Komisji Edukacji Urzędu Dzielnicy Ochota, w którym poza członkami Komisji i wiceburmistrzem dzielnicy uczestniczyła Pani Dyrektor, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz przedstawiciele naszego Klubu. Na zebraniu tym omówiono formę współpracy szkoły z naszym Klubem.
Dzięki istnieniu Izby Pamięci możemy spotykać się z kolegami z naszego Klubu systematycznie i wymieniać się informacjami na temat tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą w nich uczestniczyć. Dzięki temu mogliśmy podjąć działania opiekuńcze nad chorymi kolegami i w miarę możliwości służyć im pomocą.
Nadanie w 2007 roku Szkole imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 było dla nas szczególnie miłym akcentem. Wielu naszych kolegów brało udział w Powstaniu Warszawskim, po upadku kolejnych dzielnic Warszawy wywożonych było do obozów, w tym do Mauthausen.
Zainteresowanie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Młodzieży z Zespołu Szkół Nr 26 naszymi obozowymi przeżyciami było ogromne. Należy wskazać, że poza wymienionymi osobami duży wkład w współpracę z Klubem ma wielu nauczycieli z tej szkoły (Anetta Kubiś, Anna Lechnio, Małgorzata Stroińska – Staudt, Roman Marciniak oraz wielu nieznanych nam jeszcze z nazwiska, a którzy uczestniczą z młodzieżą w wielu przedsięwzięciach, za co Klub nasz składa Dyrekcji i całej Radzie Pedagogicznej szczere serdeczne podziękowania.

Wojciech Topolewski

GusenklubMauthausen

Comments are currently closed.