ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 19 października 2020 r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco na stronie www oraz w dzienniku Librus.

Ważne informacje dla maturzystów.

Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji

„Wyjechawszy po południu z Chreptiowa, drugiego dnia w południe ujrzeli wyniosłe skały kamienieckie.
Na widok baszt i murów fortecznych zdobiących szczyty skał wielka otucha zstąpiła im zaraz w serca.
Albowiem wydawało się niepodobnym, by, jaka inna ręka prócz boskiej mogła zburzyć to gniazdo…
Dzień był letni i cudny, wieże kościołów i cerkwi wyglądające spoza murów świeciły jak olbrzymie świece.”

Henryk Sienkiewicz
o ostatnich chwilach Kamieńca Podolskiego przed zdobyciem Miasta i Twierdzy przez Turków w 1672

 

W bieżącym roku szkolnym w dniach 14.05.2011 r. – 19.05.2011 r.   

10-cio osobowa grupa młodzieży pod opieką p. Romana Marciniaka – nauczyciela PO i WF w Zespole Szkół Nr 26, uczestniczyła w Projekcie „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” realizowanym na terenie dzielnicy Ochota od roku 2000. Koordynatorem projektu jest p. Witold Dzięciołowski – przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu w dzielnicy Ochota.

Młodzież z naszej szkoły wzięła w nim udział już po raz drugi.

Trasa: Warszawa – Lwów – Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy św. Trójcy – ujście rzeki Zbrucz do Dniestru – przedwojenna granica polsko – radziecko – rumuńska – Lwów – Żółkiew – Warszawa

1. Cele wychowawcze

– wychowanie patriotyczne,

– wykształcenie w świadomości uczestników programu postawy otwartości i wrażliwości na innych, na istniejącą różnorodność kulturową.

– wykluczenie postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych z zachowaniem tożsamości narodowej dziedzictwa Warszawy, Polski, Europy

– upowszechnienie form aktywnego wypoczynku

– przeciwdziałanie patologii społecznej

– umiejętność zachowania w różnych sytuacjach

– poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

– współpraca między szkołami, udzielanie się na rzecz środowiska lokalnego

2. Cele dydaktyczne

– poznawanie przyrody, tradycji zabytków kultury i historii i języka Ukrainy

– poznanie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości wschodnich sąsiadów Polski

– poznanie i upowszechnianie wiedzy o współczesnym życiu i problemach   wschodnich  sąsiadów Polski.

– kresy w historii i kulturze Polski

Comments are currently closed.