ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Na podstronie rekrutacji dostępne są informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej (pliki WORD).

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji

„Wyjechawszy po południu z Chreptiowa, drugiego dnia w południe ujrzeli wyniosłe skały kamienieckie.
Na widok baszt i murów fortecznych zdobiących szczyty skał wielka otucha zstąpiła im zaraz w serca.
Albowiem wydawało się niepodobnym, by, jaka inna ręka prócz boskiej mogła zburzyć to gniazdo…
Dzień był letni i cudny, wieże kościołów i cerkwi wyglądające spoza murów świeciły jak olbrzymie świece.”

Henryk Sienkiewicz
o ostatnich chwilach Kamieńca Podolskiego przed zdobyciem Miasta i Twierdzy przez Turków w 1672

 

W bieżącym roku szkolnym w dniach 14.05.2011 r. – 19.05.2011 r.   

10-cio osobowa grupa młodzieży pod opieką p. Romana Marciniaka – nauczyciela PO i WF w Zespole Szkół Nr 26, uczestniczyła w Projekcie „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” realizowanym na terenie dzielnicy Ochota od roku 2000. Koordynatorem projektu jest p. Witold Dzięciołowski – przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu w dzielnicy Ochota.

Młodzież z naszej szkoły wzięła w nim udział już po raz drugi.

Trasa: Warszawa – Lwów – Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy św. Trójcy – ujście rzeki Zbrucz do Dniestru – przedwojenna granica polsko – radziecko – rumuńska – Lwów – Żółkiew – Warszawa

1. Cele wychowawcze

– wychowanie patriotyczne,

– wykształcenie w świadomości uczestników programu postawy otwartości i wrażliwości na innych, na istniejącą różnorodność kulturową.

– wykluczenie postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych z zachowaniem tożsamości narodowej dziedzictwa Warszawy, Polski, Europy

– upowszechnienie form aktywnego wypoczynku

– przeciwdziałanie patologii społecznej

– umiejętność zachowania w różnych sytuacjach

– poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

– współpraca między szkołami, udzielanie się na rzecz środowiska lokalnego

2. Cele dydaktyczne

– poznawanie przyrody, tradycji zabytków kultury i historii i języka Ukrainy

– poznanie i upowszechnianie wiedzy o przeszłości wschodnich sąsiadów Polski

– poznanie i upowszechnianie wiedzy o współczesnym życiu i problemach   wschodnich  sąsiadów Polski.

– kresy w historii i kulturze Polski

Comments are currently closed.