ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

GRATULACJE !!!!

KAROLINA DOPIERAŁA – UCZENNICA KLASY III A TECHNIKUM NR 24 OTRZYMAŁA  I WYRÓŻNIENIE  w konkursie  EDUinspiracje 2012 organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie”

Uczniowie naszej szkoły po przyjeździe z praktyki zawodowej którą realizowali w Plymouth w Wielkiej Brytanii, w ramach projektu ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE dla uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie   w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci  – nr 2010-1-PL1-LEO01-10645, wzięli udział w konkursie na PROJEKT  w KONKURSIE  EDUinspiracje 2012 /wykonali strony internetowe lub prezentacje multimedialne/

Należało w swojej pracy przedstawić w jaki sposób nabywali „umiejętności uczenia się” w  procesie nabywania wiedzy u pracodawców angielskich, w jaki sposób wykorzystali wiedzę
i umiejętności.

Nadesłane prace oceniano według następujących kryteriów z wykorzystaniem następujących pytań kluczowych:

1. Kryterium trafności i istotności Projektu /działania:

pytania kluczowe:
– Jaka była motywacja i co skłoniło beneficjenta do realizacji tego projektu?
– Dlaczego projekt był ważny dla beneficjenta w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
– Jak projekt odpowiedział na potrzeby beneficjenta w zakresie własnego procesu uczenia się lub organizacji tego procesu dla innych osób lub instytucji?

2. Kryterium efektywności:

pytania kluczowe:
– Jak beneficjent zarządzał informacją i zdobywał wiedzę w procesie uczenia się?
– Na czym polegała efektywna organizacja i wykorzystywanie czasu w procesie uczenia się?
– Jakie oryginalne podejścia stosował beneficjent w rozwijaniu kompetencji uczenia się podczas realizacji projektu?
– Ile to kosztowało wysiłku i czy było warto?

3. Kryterium skuteczności:

pytania kluczowe:
– W jakim stopniu cele projektu zostały osiągnięte w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
– W jakim zakresie beneficjent nabył, przetworzył i przyswoił nową wiedzę i umiejętności?
– Czy beneficjent nabył zdolność wychodzenia poza utarte schematy myślowe?
– Jak w procesie rozwijania umiejętności uczenia się beneficjent wykorzystał wcześniejsze doświadczenia własne lub innych?

4. Kryterium oddziaływania i wpływu:

pytania kluczowe:
– W jakim stopniu realizacja projektu w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się wywarła istotny wpływ na beneficjenta i jego otoczenie?
– Na ile zdobyte lub wypracowane doświadczenia były innowacyjne?
– Jaki praktyczny wpływ miał projekt na zmianę własnego procesu uczenia się lub organizacji tego procesu dla innych osób lub instytucji?

5. Kryterium trwałości efektów:

pytania kluczowe:
– W jaki sposób rezultaty projektu zostały już wykorzystane przez beneficjenta lub inne podmioty? (proszę podać przykład takiego wykorzystania).
– Jak można je wykorzystywać w przyszłości?
– W jaki sposób rezultaty projektu są dostępne dla innych odbiorców?

Gala finałowa konkursu EDUinspiracje 2012 odbędzie się 17 października 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody, statuetki
i dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE. Dla wyróżnionych w konkursie przewidziane są dyplomy oraz objęcie programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE. Przygotowana i upowszechniana będzie publikacja przykładów dobrych praktyk zrealizowanych przez laureatów
i wyróżnionych w konkursie w wersji drukowanej oraz elektronicznej.

 

Chwalimy się

Comments are currently closed.