ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Leonardo da Vinci 2012

Program Leonardo IVT – 2012-1-PL1-LEO01-27049
PROJEKT DLA UCZNIÓW
Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie
Plymouth – Wielka Brytania
VETPRO – 2012-1-PL1-LEO03-27173
PROJEKT DLA NAUCZYCIELI
Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży.
Plymouth – Wielka Brytania
Program Leonardo

 
Podsumowanie realizacji projektu 2012-2013

Podsumowanie realizacji projektu 2013-2014

Comments are currently closed.