ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów. Szkoła rekomenduje wariant drugi.

Ważne informacje dla maturzystów.

Listopad miesiącem pamięci…

W przeddzień Święta Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości pamiętamy o miejscach pamięci, nad którymi szkoła sprawuje opiekę. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy symboliczny znicz, minutą ciszy czcząc pamięć poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej Polaków.

Pamiętamy również o mogiłach powstańców warszawskich, więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, którzy odeszli na wieczną wartę…

 Cześć ich pamięci!

Tradycyjnie młodzież spotkała się z kombatantami – byłymi więźniami obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen przy Pomniku – Mauzoleum Ofiar nazistowskiego i sowieckiego terroru na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Uczniowie kl. IIA LO oddali hołd i uczcili minutą ciszy pamięć pomordowanych w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach wraz z przedstawicielami Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen min: p. Leszkiem Polkowskim, p. Wojciechem Topolewskim i p. Stefanem Sotem. Spotkanie było również żywą lekcją historii II wojny światowej oraz realizacją programu wychowania obywatelskiego i patriotycznego w ramach programu „ Historia nauczycielką życia”.

Z kolei uczniowie kl. IIIB LO wraz z wychowawcą, p. Pawłem Włoczewskim złożyli wieńce i zapalili znicze w dwóch miejscach pamięci, nad którymi szkoła dzierży patronat tj. przy obelisku ( Rondo Zesłańców Syberyjskich) upamiętniającym zestrzelonych podczas Powstania Warszawskiego Liberatora EW 264 z brytyjskich Sił Powietrznych RAF, jego kilku osobowa załoga niosąca pomoc walczącej stolicy zginęła. Oraz w miejscu stracenia 20 więźniów Pawiaka rozstrzelanych 17.XI.1943 r. przez hitlerowców na nasypie kolejowym w rejonie Dworca Zachodniego.

Nie zapomnieliśmy o mogiłach powstańczych – żołnierzy AK IV Obwodu Ochota: ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” oraz kpt. Lucjana Dobaczewskiego „Korwina”, na których grobach również zapłonęły znicze.

 

Anetta Kubiś
ZS NR 26

 

 

Comments are currently closed.