ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Próbny egzamin zawodowy XI/XII

Uczniowie Technikum z klas 4AT, 4BT oraz 3AT na przełomie listopada i grudnia 2012 przystąpili do pierwszego próbnego egzaminu zawodowego.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

  1. teoretyczna,
  2. praktyczna.

Oprócz zadań przeznaczonych do wykonania na komputerze uczeń rozwiązuje również arkusz egzaminacyjny.

Podczas części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test teoretyczny sprawdzający ich wiedzę obejmującą materiał ze wszystkich przedmiotów zawodowych (50 pytań), a także w osobnej części tego tekstu (20 pytań) wiadomości z podstaw przedsiębiorczości.

W kolejnych dniach uczniowie wykonywali część praktyczną egzaminu. Jest ona niezwykle trudna do przygotowania, jak i sprawia wiele kłopotu zdającym. Część praktyczna egzaminu zawodowego to opracowanie projektu wykrycia i usunięcia usterki systemu komputerowego.

Taki projekt zawiera 7 głównych elementów:

  1. temat projektu,
  2. założenia do projektu,
  3. lista ewentualnych przyczyn usterki,
  4. wykaz prac prowadzących do usunięcia usterki.
  5. zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie prac prowadzących do usunięcia usterki,
  6. wskazówki dla użytkownika po usunięciu usterki.

Na wykonanie wszystkich czynności egzaminowani mają do dyspozycji 240 minut.

Egzaminy przeprowadzamy w oparciu testy i zadania egzaminacyjne z ubiegłorocznych egzaminów.

Przypomnę jeszcze, że aby zdać egzamin zawodowy należy uzyskać następującą liczbę punktów

Część teoretyczna:

  1. część „informatyczna” (50 pytań) 25 pkt 50 %
  2. część „ekonomiczna” (20 pytań) 6 pytań 30 %,

Część praktyczna : 75 pkt  75 %.

Dopiero te wszystkie elementy pozwalają uzyskać dyplom technika informatyka

 

W imieniu Zespołu Informatyków

Małgorzata Rosińska

egzamin zawodowy

Comments are currently closed.