ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Realizacja projektu „Dzieci ofiary wojny”

W maju 2012 r. po raz szósty grupa 25 uczniów Zespołu Szkół Nr 26 wraz z zaprzyjaźnionymi uczniami Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku, pod opieką nauczycieli p. Haliny Grabowskiej, p. Romana Marciniaka i p. Katarzyny Marciniak (nauczycielka Gimnazjum) wyjechała do Austrii by uczestniczyć w obchodach rocznicowych wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen.

Program wycieczki był bardzo bogaty. Oprócz udziału w uroczystościach na terenach byłych obozów koncentracyjnych: Mauthausen, Gusen, Ebensee i Melk, zwiedziliśmy czeską Kutną Horę, Pragę i Mikulow oraz austriacki Linz, Salzburg, Bad Ischl, Sankt Florian, Melk i Wiedeń.

Realizowaliśmy ambitny program z założonymi celami edukacyjno-wychowawczymi jak: poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej młodzieży z zakresu II Wojny Światowej, historii i kultury ziem czeskich i austriackich. Młodzi uczestnicy jednocześnie dokumentowali swój pobyt wykorzystując dostępność sprzętu multimedialnego.

Bardzo ważnym celem było zamanifestowanie przynależność narodowej – Polacy byli jedną z najliczniejszych nacji, jaką hitlerowcy poddali eksterminacji w obozach Mauthausen–Gusen. Dlatego obecność polskiej młodzieży, która wspólnie z ocalałymi byłymi więźniami w strojach galowych z dumą niosła na uroczystościach sztandar szkoły, asystowała kombatantom a wysoko nad głowami wznosiła flagi państwowe było realizowaniem celów wychowania patriotycznego, które szkoła nasza nosząc imię „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 r.” ma wpisane w swoim statucie.

Ponadto spotkanie w międzynarodowym gronie wymagało przełamywania barier językowych, a spotkania z kombatantami zacieśniły więzi międzypokoleniowe.

Kalendarium

9 maja. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Kutnej Hory – średniowiecznego miasteczka wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bito tutaj min. srebrny grosz praski – odpowiednik współczesnego euro. Przeszliśmy zabytkowymi uliczkami oglądając m.in. kościół Św. Barbary, Dwór Włoski, Kamienny Dom, zabytkową studnię.

10 maja. Cały dzień spędziliśmy w Pradze a naszym celem było Stare Miasto, gdzie schodami dotarliśmy na Hradczany. Obejrzeliśmy m. in.: pałac – siedzibę władz państwowych, kościół Św. Wita, kościół Św. Jerzego, salę Władysławowską gdzie została zapoczątkowana „defenestracja praska” oraz Złotą Uliczkę. Przeszliśmy ulicami miasta do dzielnicy żydowskiej. Tam obejrzeliśmy synagogi, stary cmentarz i zegar „chodzący” do tyłu. W Pradze zobaczyliśmy także kościół na Strachowie, Lorettę, Most Karola, Basztę Prochową, Uniwersytet, Teatr Stanowy, Dom Rzemiosła, rynek z pomnikiem Husa, zabytkowy zegar Orloj.

11 maja. Dotarliśmy w Alpy Austriackie do Salzburga.  Zwiedziliśmy ogrody Mirabel i zabytkową Starówkę. Wdrapaliśmy się na punkt widokowy
u stóp zamku by podziwiać wspaniałą panoramę miasta. Wieczorem zostaliśmy zakwaterowani w hostelu w Linzu.

12 maja. Wyruszyliśmy w Alpy Austriackie do Ebensee by uczestniczyć w uroczystości rocznicowej wyzwolenia obozu.  Byliśmy głęboko poruszeni atmosferą uroczystości. W ciszy i skupieniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w sztolni przy wmurowanej tu tablicy pamiątkowej, obejrzeliśmy także wystawę zdjęć. Wyobrażaliśmy sobie ogrom tragedii, jaka rozgrywała się w tym miejscu każdego wojennego dnia, pracę o głodzie, w kroplach wody przesączającej się przez sklepienie, w błocie i w zimnie. Patrząc na piękno otaczającej przyrody, trudno uwierzyć, że 67 lat temu, miały tu miejsce tak straszne wydarzenia.

Po uroczystościach udaliśmy się do Bad Ischl, gdzie obejrzeliśmy willę Lehara- autora operetki „Wesoła Wdówka”, hotel, w którym cesarz Franciszek Józef zaręczył się z Elżbietą II Bawarską – znaną w historii, jako cesarzową „Sisi”, pijalnię wód mineralnych i odbyliśmy uroczy spacer uliczkami miasteczka.

Po południu wzięliśmy udział w zwiedzaniu sztolni Bergkristall oraz w uroczystościach na terenie obozu koncentracyjnego w Gusen. Wraz z kombatantami złożyliśmy wieniec przed piecem krematoryjnym. Tylko tyle zostało z obozu: jeden piec – otoczony betonowym murem, kilka płyt pamiątkowych… Wokół – piękne domy, wille w ogrodach… Wysłuchaliśmy przemówień przedstawicieli zamordowanych tutaj narodów.

13 maja.  Główne obchody rocznicowe w Mauthausen. Jak każdego roku ubrani w galowe stroje, wzięliśmy udział w uroczystościach pod pomnikiem polskim. W uroczystościach brali także udział przedstawiciele polskiej ambasady w Wiedniu i oczywiście najważniejsi goście – kombatanci – świadkowie tamtych dni.  Po zakończonej mszy i złożeniu wieńcy, zamordowanym w Mauthausen hołd oddali przedstawiciele innych międzynarodowych delegacji. Jest to przyjęty od wielu lat zwyczaj, aby po swoich uroczystościach, oddać również hołd innym narodom- ofiarom nazizmu.   Następnie zwartą grupą, ze sztandarami, ruszyliśmy w pochodzie na plac apelowy pod pomnik wszystkich ofiar systemu Mauthausen-Gusen. Przeżyliśmy wzruszające chwile, kiedy zebrani na placu bili nam brawo, a nam „rosły serca” i przepełniała duma, że jesteśmy Polakami.

Po uroczystościach zwiedziliśmy miasteczko Mauthausen i Linz, gdzie obejrzeliśmy m.in.: dom, w którym mieszkał Kepler, uczelnię, na której wykładał ( młodzież poznała I prawo Keplera), dom, w którym pobierał nauki Bruckner i dom, w którym mieszkał Mozart. Pod koniec dnia udaliśmy się na zwiedzanie opactwa Sankt Florian.

14 maja. Pojechaliśmy do Melku, gdzie zwiedziliśmy opactwo i wzięliśmy udział
w uroczystościach rocznicowych wyzwolenia byłego obozu, a po południu dotarliśmy do Wiednia. Zwiedziliśmy letnią rezydencję Habsburgów-Schönbrunn oraz historyczne centrum Wiednia, gdzie obejrzeliśmy min. budynek Parlamentu, Ratusza, Teatru, ogrody i pałac Hofburg, hiszpańską szkołę jazdy, katedrę Św. Stefa, dom Mozarta – Figaro house.

Następnie pojechaliśmy na Kahlenberg, gdzie zwiedziliśmy kościół polski i podziwialiśmy panoramę miasta.

15 maja. Po porannym zwiedzaniu miasta udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Zwiedziliśmy jeszcze piękny zamek Kreuzstein i Mikulow.

16 maja Po północy wróciliśmy do Warszawy, bogatsi o zdobytą wiedzę i nowe doświadczenia.

Comments are currently closed.