ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach 13.05-20.05 w godzinach 9.00 - 16.00.

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Spotkanie świąteczno-noworoczne u Rzecznika Praw Obywatelskich

17.12.2012

W siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli zaproszeni przez panią Rzecznik prof. Irenę Lipowicz członkowie Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen oraz dyrekcja Zespołu Szkół NR 26 i związani z klubem nauczyciele.

Społeczność kombatancką reprezentowali min. p. Wojciech Topolewski-prezes Klubu Mauthausen-Gusen, prof. Stanisław Leszczyński- wiceprzewodniczący Międzynarodowego Komitetu Mauthausen-Gusen oraz kilkunastu byłych więźniów i stowarzyszonych z Klubem „młodszych członków”.

Społeczność naszej szkoły na spotkaniu z panią Rzecznik reprezentowali p. Halina Grabowska, p. Anetta Kubiś oraz p. Paweł Włoczewski.

Pani prof. Irena Lipowicz jest poprzez wieloletnią pracę w Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej i Ambasadora Polski w Austrii blisko związana z działalnością środowisk kombatanckich, zwłaszcza z Klubem Mauthausen -Gusen.

W podziękowaniu za dotychczasowe działania i zaangażowanie na rzecz ochrony „pamięci historycznej” oraz pojednanie między narodami polskim i niemieckim członkowie Klubu uhonorowali prof. Irenę Lipowicz, od 2010 r. Rzecznika Praw Obywatelskich zegarem ze statuetką Temidy. Obecni na spotkaniu nauczyciele w imieniu p. dyrektor Bożeny Wróblewskiej oraz społeczności szkolnej wraz z życzeniami przekazali Pani Rzecznik świąteczny stroik.

 

Anetta Kubiś
ZS NR 26

Comments are currently closed.