ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach 13.05-20.05 w godzinach 9.00 - 16.00.

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

SPOTKANIE WIGILIJNE

12.12.2012

W tym roku „ wieczerzę wigilijną” poprzedziły Jasełka, przygotowane przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem p. M. Malickiej oraz p. K. Jóźwiaczuk.  W scenerii betlejemskiej stajenki uczniowie przedstawili „ narodziny Pana…”. Wspólnie zaśpiewano najpiękniejsze polskie Kolędy, a po Jasełkach p. Magdalena Głowicka –za-ca dyrektora zaprosiła wszystkich zebranych do świątecznego stołu. Przy którym tradycyjnie już wspólnie zasiedli pracownicy Zespołu Szkół NR 26: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych ze szkołą środowisk kombatanckich: Klubu Byłych Politycznych Więźniów Mauthausen-Gusen, Środowisk Chrobry II i IV Obwodu Ochota, nasi emerytowani nauczyciele, ksiądz proboszcz parafii św. Grzegorza Wielkiego – Grzegorz Cwajda. Zaproszenie przyjął również Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – p. Stanisław Oleksiak.

Modlitwę o narodzinach Jezusa odczytał ks. Proboszcz G. Cwajda. Życzenia świąteczne gościom oraz pracownikom szkoły w imieniu p. dyrektor- Bożeny Wróblewskiej złożyła za-ca dyrektora p. Magdalena Głowicka. Do zebranych w ciepłych słowach i z życzeniami świątecznymi zwrócił się również Prezes ŚZŻAK p. Stanisław Oleksiak. Tradycyjnie wszyscy złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, a ks. John rozdał pamiątkowe obrazki.

 

Anetta Kubiś
ZS NR 26

Comments are currently closed.