ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
 2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
 3. Kartę zdrowia;
 4. 3 zdjęcia;
 5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Warsztaty „Nastolatek w Samorządzie”

W dniach 13.11 – 16.11.2012 uczniowie klasy drugich: IIA Liceum Ogólnokształcącego, IIB Technikum Informatycznego oraz IIa Liceum Profilowanego Ze­społu Szkół nr 26 wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Nastolatek w samorządzie” realizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

W okresie 10 lat, bo tyle czasu projekt jest realizowany, wiedzę o funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i lokalnego samorządu spopularyzowano wśród 18 tys. uczniów warszawskich liceów i szkół technicznych, tj. niemal w 70 szkołach.

Zasadniczym celem programu jest edukacja samorządowa młodzieży, a także praktyczne poznawanie mechanizmów grupowego podejmowania decyzji i współdziałania na rzecz lokalnej społeczności.

Trenerzy, którymi są studenci bądź absolwenci wyższych uczelni (m.in. pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy, politolodzy i inni) przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, pomagają uczniom zrozumieć jak skonstruowany jest samorząd terytorialny i czym jest społeczeństwo obywatelskie. Przybliżają działanie Urzędu Miasta, pomagają odnaleźć się w jego strukturze, zmniejszają dystans między urzędnikami a młodymi mieszkańcami miasta. Istotnym elementem warsztatów jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat ich własnych możliwości działania i angażowania się w sprawy lokalne. Dzięki aktywnym metodom pracy poznają leżące w zasięgu ich możliwości sposoby kształtowania swojego środowiska czy to szkolnego, czy dzielnicowego.

Każda z klas podczas warsztatów spotkała się z gościem – przedstawicielem samorządu lub Urzędu Miasta.  Z uczniami IIA LO na warsztatach spotkał się burmistrz dzielnicy Ochota p. Maurycy W. Komorowski, od którego młodzież dowiedziała się, jakie zadania spełnia burmistrz i pozostali urzędnicy Ratusza oraz jakie obecnie projekty są realizowane na Ochocie.

Na warsztatach z uczniami IIB Technikum Informatycznego spotkała się p. Anna Malinowska z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, a w warsztatach z klasą IIa Liceum Profilowanego gościem była przedstawicielka Biura Edukacji p. Kamila Tylkowska-Majcher.

Uzupełnieniem warsztatów jest publikacja „Działaj! Przewodnik obywatela”, którą uczniowie otrzymali podczas zajęć.

Publikacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na blogu internetowym projektu, w dziale Publikacje zarówno na blogu http://blog.um.warszawa.pl, jak i na stronie projektu na Facebooku, które stanowią kontynuację warsztatów. Trenerzy rozwijają interesujące młodzież wątki, umieszczają linki do ciekawych projektów i inicjatyw.

 

Każdy warsztat trwa 6 h i bierze w nim udział jedna klasa. W programie zajęć znajduje się:

 • Ranking dzielnic, czyli debata, nad jakością życia w wielkim mieście;
 • Wykład interaktywny na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 • Ćwiczenie, „co możemy zrobić?” – Rozwiązywanie lokalnych problemów, poznanie własnych możliwości działania.
 • Wykład interaktywny przedstawiający ustrój m.st. Warszawy;
 • Symulacja sesji Rady m.st. Warszawy;
 • Spotkanie z gościem, przedstawicielem samorządu warszawskiego lub urzędnikiem samorządowym;
 • Konkurs wiedzy o samorządzie i mieście stołecznym.

 

                                                                                                                                                             Anetta Kubiś
ZS NR 26

Comments are currently closed.