ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Wojna i piosenka

Podsumowanie projektu

5 czerwca 2012 r w naszej szkole odbyła się uroczystość pt: „Wojna i piosenka” w ramach realizowanego programu „Historia nauczycielką życia”.

Pani Dyrektor Bożena Wróblewska powitała zaproszonych gości, wśród nich: p. Erda Cani – żonę Ambasadora Albanii w Polsce, p. Wojciecha Soczewicę – przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Piotra Żbikowskiego –z-ca Burmistrza Ochoty, p. Jolantę Kolczyńską – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944, p. Piotra Kurka – Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz kombatantów, nauczycieli, uczniów i osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą.

Uroczystość składała się z trzech części. W pierwszej przedstawiono uchwałę Zarządu SPPW 1944 z dnia 7 grudnia 2011 r., którą Zespół Szkół Nr 26 został przyjęty w poczet członków wspierających Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

Stowarzyszenie skupia osoby w różnym wieku i różnych zawodów, które akceptują jego statutowe cele i są przekonane o potrzebie aktywnego pielęgnowania pamięci Powstania Warszawskiego.  Ponadto doceniają znaczenie żywej pamięci powstańczych idei, wartości i wzorów osobowych w integracji współczesnych pokoleń i tożsamości narodowej.

Głos zabrała Pani Jolanta Kolczyńska – prezes Stowarzyszenia, która wspominając trudny czas Powstania Warszawskiego, starała się uświadomić wartość pokoju i wolności.

W drugiej części poświęconej Klubowi Historycznemu AK Pan Piotr Kurek Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczył uroczyście Statut Klubu Historycznego AK Pani Halinie Grabowskiej – Prezesowi Klubu w Zespole Szkół Nr 26. Pierwsi członkowie Klubu tj. p. Halina Grabowska, p. Bożena Wróblewska – Dyrektor Szkoły i p. Stefan Bartnikowski były żołnierz AK otrzymali legitymacje członkowskie.

Zadaniem Klubu jest krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej, kształtowanie postaw obywatelskich opartych na znajomości historii do 1989 r., tradycji i powinności wobec państwa.

Ostatnia część uroczystości poświęcona była podsumowaniu projektu „Dzieci – ofiary wojny”. W jego ramach odbył się konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież z kilku państw Europy min. Albanii, Włoch, Niemiec i oczywiście uczniowie naszej szkoły. Ogółem nadesłano 67 prac. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 26 kwietnia 2012r. Najwięcej nagród zdobyli uczniowie z Albanii, w ich imieniu nagrody odebrała żona Ambasadora Albanii w Polsce p. Erda Cani.

Całość uroczystości wzbogaciły piosenki, jakie śpiewano w Europie w okresie II wojny światowej, nasi uczniowie wykonali, takie utwory jak.: „Aupres de ma blond”, „It’s a long way to Tiperary” czy popularną „Katiuszę”. Obok piosenek zaprezentowano wiersze recytowane przez uczniów w języku polskim i angielskim.

Uroczystość ta pokazała i potwierdziła potrzebę ciągłego dbania o wychowanie patriotyczne młodzieży, wyrażającą się min. w uczeniu się języków obcych z zachowaniem pamięci o tych, dzięki którym dziś mogą bez przeszkód zdobywać wiedzę.

 

Halina Grabowska i Monika Malicka

 

Comments are currently closed.