ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Dzień otwarty dla zawodu Technik Informatyk do spotkania na TEAMS podczas dnia otwartego 15.04.2021 (godziny 17:30-18:30) Dzień otwarty dla zawodu Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej do spotkania na TEAMS podczas dnia otwartego 15.04.2021 (godziny 17:30-18:30)

Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2021.

Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 19 października 2020 r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco na stronie www oraz w dzienniku Librus.

Ważne informacje dla maturzystów.

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA

WYBORY w ZESPOLE SZKÓŁ NR 26 DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY OCHOTA m. st. Warszawy III kadencja

WYBORY 10.12.2012 r.odbyły się wybory wyłaniające kandydata naszej szkoły na trzecią kadencję do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota. Wybory prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Jan Sobański, Jan Petrykowski, Karol Arkuszewski, Paulina Kwiatkowska i Angelika Ostrowska.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały p. Agata Śniecińska – opiekun Samorządu Uczniowskiego i p.Anetta Kubiś – nauczyciel historii.

Wybory zostały zorganizowane w sposób demokratyczny, każdy wyborca miał prawo do oddania głosu na jednego wybranego przez siebie kandydata.

WYBORY Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. 07.12.2012 r. została ogłoszona „cisza przedwyborcza”.

10.12.2012r. członkowie komisji przypominali o sposobie głosowania podczas wydawania karty do głosowania, której odbiór należało pokwitować na liście obecności. Wypełnione karty wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów. Dokładne wyniki głosowania zawiera protokół.
Większością głosów przedstawicielem Zespołu Szkół Nr 26 w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy OCHOTA m. st. Warszawy III kadencji został wybrany

MICHAŁ GAŁKA

Michał będzie, przedstawicielem naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie drugą kadencję.

Serdecznie gratulujemy!

 Tekst i zdjęcia:

Anetta Kubiś i Agata Śniecińska
ZS NR 26

Comments are currently closed.