ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Na podstronie rekrutacji dostępne są informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej (pliki WORD).

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy OCHOTA

WYBORY w ZESPOLE SZKÓŁ NR 26 DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY OCHOTA m. st. Warszawy III kadencja

WYBORY 10.12.2012 r.odbyły się wybory wyłaniające kandydata naszej szkoły na trzecią kadencję do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota. Wybory prowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Jan Sobański, Jan Petrykowski, Karol Arkuszewski, Paulina Kwiatkowska i Angelika Ostrowska.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały p. Agata Śniecińska – opiekun Samorządu Uczniowskiego i p.Anetta Kubiś – nauczyciel historii.

Wybory zostały zorganizowane w sposób demokratyczny, każdy wyborca miał prawo do oddania głosu na jednego wybranego przez siebie kandydata.

WYBORY Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy. 07.12.2012 r. została ogłoszona „cisza przedwyborcza”.

10.12.2012r. członkowie komisji przypominali o sposobie głosowania podczas wydawania karty do głosowania, której odbiór należało pokwitować na liście obecności. Wypełnione karty wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów. Dokładne wyniki głosowania zawiera protokół.
Większością głosów przedstawicielem Zespołu Szkół Nr 26 w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy OCHOTA m. st. Warszawy III kadencji został wybrany

MICHAŁ GAŁKA

Michał będzie, przedstawicielem naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie drugą kadencję.

Serdecznie gratulujemy!

 Tekst i zdjęcia:

Anetta Kubiś i Agata Śniecińska
ZS NR 26

Comments are currently closed.