ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

„Barwy nieobojętne”- warsztaty w Muzeum Józefa Piłsudskiego

 

Sulejówek 10.04.2013

„Jestem wyznawcą zasady, że ten,
kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski

W ramach realizacji programu wychowania patriotycznego i obywatelskiego „Historia nauczycielką życia” młodzież klas IB LO i II A LO wraz z nauczycielami historii p. Anettą Kubiś, p. Pawłem Włoczewskim oraz pedagog wspomagającą p. Anną Roś uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Celem uczestnictwa w programie „ Barwy nieobojętne”, było zachęcenie młodych ludzi do refleksji i rozmowy o wartościach, jakie wiążą się dla niej z naszymi symbolami narodowymi. Przygotowane w tym celu warsztaty edukacyjne był lekcją przez wieki historii Polski z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Młodzież miała okazję wykazać się nie tyko znajomością dziejowych faktów, ale również podzielić się przemyśleniami na temat dzisiejszego patriotyzmu, sposobów jego wyrażania, a także poszerzyć wiedzę historyczną o wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. i roli, jaką odegrał w tym procesie marszałek Józef Piłsudski.

Oprócz części warsztatowej mieliśmy sposobność zwiedzić Dworek „Milusin”- dar żołnierzy dla Naczelnika Państwa, który od 1923 roku stał się domem dla całej rodziny i miejscem gdzie wychowywały się ukochane córki Piłsudskiego – Wanda i Jadwiga.  Niedawno przywrócony w pierwotnej formie, niestety z niewielką ilością zachowanych pamiątek z tamtego okresu, ale w pełni oddający ducha epoki, a przede wszystkim ducha jego mieszkańców.

Zarówno uczestnictwo w warsztatach jak i zwiedzanie Dworku „Milusin” można uznać za ciekawą i kształcącą lekcję historii.

Anetta Kubiś

Comments are currently closed.