ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły

Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 17 maja 2021r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogram zajęć lekcyjnych w dniach 17-28 maja 2021r. (tzw. hybrydowy)

  Lekcje w trybie zdalnym podział wg. klas (uczniowie pozostają w domu) Lekcje w trybie stacjonarnym podział wg. klas (uczniowie przychodzą do szkoły)
I tydzień
17-21 maja
1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP 2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI
II tydzień
24-28 maja
2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI 1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP

Od dnia 31 maja 2021 roku zajęcia dla wszystkich klas będą się odbywać stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

„Barwy nieobojętne”- warsztaty w Muzeum Józefa Piłsudskiego

 

Sulejówek 10.04.2013

„Jestem wyznawcą zasady, że ten,
kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski

W ramach realizacji programu wychowania patriotycznego i obywatelskiego „Historia nauczycielką życia” młodzież klas IB LO i II A LO wraz z nauczycielami historii p. Anettą Kubiś, p. Pawłem Włoczewskim oraz pedagog wspomagającą p. Anną Roś uczestniczyli w szkolnej wycieczce do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Celem uczestnictwa w programie „ Barwy nieobojętne”, było zachęcenie młodych ludzi do refleksji i rozmowy o wartościach, jakie wiążą się dla niej z naszymi symbolami narodowymi. Przygotowane w tym celu warsztaty edukacyjne był lekcją przez wieki historii Polski z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania. Młodzież miała okazję wykazać się nie tyko znajomością dziejowych faktów, ale również podzielić się przemyśleniami na temat dzisiejszego patriotyzmu, sposobów jego wyrażania, a także poszerzyć wiedzę historyczną o wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. i roli, jaką odegrał w tym procesie marszałek Józef Piłsudski.

Oprócz części warsztatowej mieliśmy sposobność zwiedzić Dworek „Milusin”- dar żołnierzy dla Naczelnika Państwa, który od 1923 roku stał się domem dla całej rodziny i miejscem gdzie wychowywały się ukochane córki Piłsudskiego – Wanda i Jadwiga.  Niedawno przywrócony w pierwotnej formie, niestety z niewielką ilością zachowanych pamiątek z tamtego okresu, ale w pełni oddający ducha epoki, a przede wszystkim ducha jego mieszkańców.

Zarówno uczestnictwo w warsztatach jak i zwiedzanie Dworku „Milusin” można uznać za ciekawą i kształcącą lekcję historii.

Anetta Kubiś

Comments are currently closed.