ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

II RAJD PIESZY „ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO NA OCHOCIE”

11 październik 2013 r.

W tym roku po raz drugi Środowisko Żołnierzy AK -IV Obwód Ochota oraz Zespół Szkół NR 26 zorganizowały dla uczniów ochockich szkół pieszy rajd – „Śladami Powstania Warszawskiego na Ochocie”, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944r.

Celem rajdu było upamiętnienie 69 rocznicy bohaterskich walk żołnierzy Armii Krajowej na Ochocie podczas Powstania Warszawskiego i poznanie przez młodzież licznych miejsc pamięci związanych z walkami powstańczymi w naszej dzielnicy. Projekt jest związany z realizacją obchodów dni patrona szkoły- „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944”.

Tak jak w roku ubiegłym zgłoszone na rajd drużyny uczniów pod opieką nauczyciela miały obowiązek zameldować się na wyznaczonych punktach – „miejscach pamięci” i wykonać czekające tam na nie zadania, min: uszyć powstańczą opaskę, wykazać się znajomością nazwisk, pseudonimów oraz dat związanych z Powstaniem Warszawskim.  Swoje patrole w tym roku wystawiły: Gimnazjum NR 15 im. gen. dywizji Stefana Roweckiego „Grota”, XXI LO im. H. Kołłątaja oraz Zespół Szkół NR 26.

Równolegle z rajdem w szkolnej świetlicy odbył się z udziałem zaproszonych kombatantów – byłych żołnierzy AK – IV Obwodu Ochota „Panel Wspomnieniowy”. Pani Jolanta Kolczyńska, p. Wiesław Ostrowski, p. Bogdan Bartnikowski oraz p. Czesław Łukasik, opowiadali zebranym uczniom o swoich okupacyjnych i powstańczych przeżyciach.

Zwycięzcami „II Rajdu Pieszego Śladami Powstania Warszawskiego na Ochocie” zostali uczniowie Gimnazjum NR 15 im. gen. dywizji Stefana Roweckiego „Grota”, którzy najlepiej wykonali swoje zadania. Zwycięska drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, który wręczyła p. Władysława Marcinkiewicz– przewodnicząca Środowiska Żołnierzy AK– IV Obwód Warszawa-Ochota oraz dyrektor Zespołu Szkół NR 26 – p. Bożena Wróblewska.  Na pozostałych stopniach podium znalazły się drużyny p. M. Szymborskiej oraz ks. Jarosława z Zespołu Szkół NR 26 oraz patrol z XXI LO im. H.  Kołłątaja. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Ochota, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz szkołę.

Przy okazji odbywającego się rajdu miała miejsce ważna dla szkoły uroczystość.

Medalem „Pro Patria” – nadawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, odznaczona została Pani Dyrektor Bożena Wróblewska.

Wniosek o uhonorowanie Pani Dyrektor tym odznaczeniem, złożyli kombatanci z Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen w podziękowaniu i uhonorowaniu zasług oraz wieloletniej współpracy Klubu ze szkołą, którą od 10-ciu lat prowadzi Pani Dyrektor Bożena Wróblewska. Medal jest nadawany osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. „Pro Patria” wykonany jest ze srebrzonego i oksydowanego metalu, na jego awersie umieszczony jest wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z okresu XVII i XVIII w. Na rewersie widnieją daty konfederacji Barskiej – „1768” i obalenia komunizmu w Polsce–„1989”, nad nimi umieszczony jest napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. Pod datami po lewej stronie widnieje układ gałązek z liśćmi dębowymi symbolizującymi odwagę i chwałę, po prawej wawrzyn uosabiający zwycięstwo i bohaterski czyn żołnierski. Pod napisem „Pro Patria” umieszczony jest odwzorowany z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i jazdy z roku 1919 wizerunek krzyża.

Ceremonii odznaczenia dokonał obecny na uroczystości Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Gabinetu Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – płk. Mirosław Demediuk.

Odznaczenie, jakim została uhonorowana Pani Dyrektor wskazuje na to jak ważne jest utrzymywanie kontaktów przez szkolną społeczność ze środowiskami kombatanckimi, aby w ten sposób utrwalać w pamięci młodzieży ludzi i czyny, bez których nie byłoby wolnej Polski.

 

Anetta Kubiś
Nauczyciel historii

Comments are currently closed.