ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

Klub Mauthausen – Gusen 2013

 
Austria 2013

 

Spotkanie wigilijne w Klubie Byłych Więźniów Politycznych  Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen

Comments are currently closed.