ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Lekcja historii w Sali Tradycji Garnizonu Warszawa

2 październik 2013 r.

„Tu leży żołnierz polski, poległy za Ojczyznę”

2 października klasy IB i IIIB Technikum Informatycznego wraz z Panią Wicedyrektor Magdaleną Głowicką oraz wychowawcami klas p. Dominiką Wolny oraz p. Romanem Marciniakiem wzięły udział w lekcji historii w Komendzie Garnizonu Warszawa. Młodzież wysłuchała historii związanej z dziejami budowy i tworzenia kultu patriotycznej tradycji Grobu Nieznanego Żołnierza, a także zwiedziła Salę Tradycji Garnizonu Warszawskiego i poznała jego wieloletnią historię.
Grób Nieznanego Żołnierza od chwili powołania z polecenia prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego w grudniu 1923 roku Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza stał się jednym z symboli narodowych przedwojennej Polski – miejscem gdzie odbywały się parady wojskowe i centralne uroczystości świąt państwowych. Okres II wojny przyniósł zniszczenie Pałacu Saskiego, który wraz z kolumnadą został przez Niemców wysadzony w powietrze, a sam grób uległ okaleczeniu. Został odbudowany, ale już tylko we fragmencie zburzonej kolumnady dawnego pałacu. Dla powojennych władz komunistycznej Polski Grób Nieznanego Żołnierza również był miejscem ważnym, tu odbywały się defilady i państwowe uroczystości, nominowano i odbierano oficerskie ślubowania, obywały się odprawy wart. Komuniści jednak usunęli „niewygodne” w aktualnej sytuacji politycznej tablice i zastąpili je nowymi – upamiętniającymi walki „z faszyzmem i hitleryzmem”. W narożnikach płyt grobowca umieszczono urny z ziemią z pól bitewnych II wojny.
W założeniu pomnik miał mieć charakter„ triumfalny i radosny”, czcić pamięć żołnierzy polskich od czasów Powstania Kościuszkowskiego do 1920 r. W mogile został pochowany nieznany z imienia i nazwiska polski żołnierz, poległy w obronie Lwowa podczas walk 1918-1919 r. Trumnę z jego ciałem przewieziono z cmentarza Orląt Lwowskich do Warszawy 2 listopada 1925 r. i złożono w krypcie pod arkadami Pałacu Saskiego.
Na płycie nagrobnej został wyryty napis: „ Tu leży żołnierz polski, poległy za Ojczyznę”.
Nowy rozdział w historii Grobu Nieznanego Żołnierza rozpoczął się 11 listopada 1990 r. Wówczas z filarów usunięte zostały tablice zamontowane tu w 1946 r., a w ich miejsce wróciły kopie oryginalnych płyt z roku 1925. W kolejnych latach przybyło tablic upamiętniających martyrologię narodu polskiego od roku 972 r. po rok 1945.
W związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego każdego roku uczniowie naszej szkoły składają na Grobie Nieznanego Żołnierza kwiaty oddając hołd poległym żołnierzom. Działania te są wpisane w realizację szkolnego programu wychowania obywatelskiego i patriotycznego związanego z imieniem szkoły – „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944”.
Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku za zainteresowanie tradycjami oręża polskiego szkoła otrzymała pisemne podziękowanie oraz pamiątkowy medal od dowódcy Garnizonu Warszawa gen.bryg. Wiesława Grudzińskiego.
Opracowanie na podstawie zbiorów Dowództwa Garnizonu Warszawa

Anetta Kubiś
Nauczyciel historii

Comments are currently closed.