ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły

Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 17 maja 2021r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Harmonogram zajęć lekcyjnych w dniach 17-28 maja 2021r. (tzw. hybrydowy)

  Lekcje w trybie zdalnym podział wg. klas (uczniowie pozostają w domu) Lekcje w trybie stacjonarnym podział wg. klas (uczniowie przychodzą do szkoły)
I tydzień
17-21 maja
1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP 2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI
II tydzień
24-28 maja
2AT; 2BT; 2CT; 2DT; 2AI; 2BI; 2CI; 2DI; 2EI 1AI; 1BI; 1CI; 1DGP; 1EGP; 2EG; 2FG; 2FGP; 2GGP; 2HGP

Od dnia 31 maja 2021 roku zajęcia dla wszystkich klas będą się odbywać stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Młodzież Zespołu Szkół NR 26 na obchodach 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

PĘCICE – 4 sierpnia 2013 r.

1 sierpnia minęło 69 lat od chwili rozpoczęcia w stolicy zbrojnego powstania przeciw hitlerowskiemu okupantowi. Pamięć tych tragicznych wydarzeń jest w pierwszych dniach sierpnia przywoływana w czasie wielu rocznicowych uroczystości obchodzonych wszędzie tam, gdzie walczyli i ginęli wraz z ludnością cywilną żołnierze Armii Krajowej. Jednym z takich miejsc jest cmentarz wojskowy w Pęcicach, gdzie od 1967 r. odbywa się Apel Pamięci i zakończenie „Rajdu po kamienistej drodze”.

Wzorem lat ubiegłych ( w tym roku po raz szósty) uczestniczyliśmy w obchodach 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji żołnierzy AK w Parku pęcickim jak również przypadającą w tym roku 67 rocznicę poświęcenia Pomnika-Mauzoleum, wzniesionego ku pamięci poległych i zamordowanych powstańców.

Udział szkolnej delegacji w tych uroczystościach jest na stałe wpisany, jako jeden z punktów obchodów dni patrona szkoły – „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944” i realizacji programu wychowania obywatelskiego i patriotycznego „Historia nauczycielką życia”.

W tym roku naszą szkolną społeczność reprezentowali uczniowie Technikum Informatycznego: Karolina Kaczmarska, Mateusz Osiński, Tomasz Szefel oraz Sebastian Wojnicki, pod opieką nauczycieli: p. prof. Haliny Grabowskiej i p. prof. Anetty Kubiś.

Uroczystości w Pęcicach odbywają się pod patronatem Wójta Gminy Michałowice, staraniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego-oddział stołeczny, przy współpracy kombatantów – min. Środowiska Żołnierzy AK IV Obwód Warszawa-Ochota.

Niestety upływający nieubłaganie czas czyni coraz większe spustoszenie w szeregach byłych żołnierzy – uczestników bitwy pęcickiej. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o jednym z nich – śp. Wojciechu Marcinkiewiczu ps. „Kubuś” – który do końca uczestniczył czynnie w obchodach rocznicowych i spotkaniach z młodzieżą szkolną. W 2008 roku podczas uroczystości przy Pomniku-Mauzoleum został odznaczony medalem ”Pro Memoria” nadawanym za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny i po jej zakończeniu.

Choć obchody mają lokalny charakter to rokrocznie gromadzą oprócz społeczności Pęcic także przedstawicieli środowisk powstańczych- kombatantów, ich rodziny, przedstawicieli władz państwowych min. Kancelarii Prezydenta RP, wojewody mazowieckiego, który w tym roku osobiście uczestniczył w Apelu Poległych na pęcickim cmentarzu. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych z Pęcic, Michałowic, Pruszkowa, Raszyna, m.st. Warszawy oraz burmistrzów warszawskich dzielnic. Jak zawsze swoje poczty sztandarowe wystawiły szkoły z powiatu pruszkowskiego, min.: Nowej Wsi, Komorowa, Michałowic i Pęcic.

Program przebiegu uroczystości wzorem lat ubiegłych otworzył koncert pieśni patriotycznych

„Za Każdy Kamień Twój”. Zebrani w parafialnym kościele św. Piotra i Pawła wysłuchali min. takich pieśni jak:. „Hymn Armii Krajowej”, „Modlitwa harcerska”, „Modlitwa do Bogurodzicy”, „Smutna rzeka”. Warszawski chór Polonia wykonał też najpopularniejsze pieśni z okresu powstania min.

Hej chłopcy” i „ Warszawskie dzieci”.

Po koncercie w intencji poległych w boju, zamordowanych i zmarłych powstańców została odprawiona uroczysta Msza św., podczas której zostały wystawione poczty sztandarowe delegacji uczestniczących w uroczystości.

Po zakończeniu mszy tradycyjnie pieszo w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i wojskowej orkiestry przybyli na obchody mieszkańcy i goście udali się na pobliski cmentarz, gdzie przy Pomniku Mauzoleum rozpoczął się Apel Pamięci.  Odczytano nazwiska poległych i pomordowanych podczas walk na ziemi pęcickiej w sierpniu 1944 r., salwą honorową uczczono ich pamięć.  Podczas uroczystości odznaczenia i medale za udział w walkach i zasługi wobec ojczyzny odebrało kilku obecnych kombatantów – żołnierzy AK. Również za pracę na rzecz środowisk kombatanckich odznaczenie odebrał wojewoda mazowiecki p. Jacek Kozłowski.

Na koniec przy powstańczej mogile zostały złożone przez przybyłe delegacje wiązanki kwiatów. W imieniu p. dyrektor Bożeny Wróblewskiej, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół NR 26 wieniec złożyli Karolina Kaczmarska i Tomasz Szefel – uczniowie naszego Technikum Informatycznego.

A po części oficjalnej tradycyjnie wszyscy zostali zaproszeni na przygotowaną przez strażaków z Nowej Wsi pyszną grochówkę.

Anetta Kubiś
nauczyciel historii- ZS NR 26

Comments are currently closed.