ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Na podstronie rekrutacji dostępne są informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej (pliki WORD).

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Nagroda Burmistrza

dla

   Jana Petrykowskiego

ucznia klasy II B LXIX Liceum Ogólnokształcącego

im. „Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944”

Rok szkol. 2012/2013

 

Decyzją Rady Pedagogicznej do nagrody burmistrza dzielnicy Ochota za rok szkolny 2012/2013 został wybrany Jan Petrykowski- uczeń klasy II B LO. Nagroda jest przyznawana najlepszemu uczniowi szkoły. Janek otrzymał ją za:

  • – wysokie wyniki w nauce;
  • – aktywne uczestnictwo w życiu szkoły;
  • – wyróżniającą się osobowość i wzorową postawę koleżeńską

Uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych uczniów z ochockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbyła się 14 czerwca w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Leopolda Staffa przy ul. Barskiej 32. Wyróżnionych zostało 21 uczniów ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie dzielnicy Ochota. Nagrody wręczył burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy- p. Maurycy Wojciech Komorowski.

Naszemu zwycięzcy towarzyszyło liczne grono przyjaciół z klasy wraz z wychowawczynią p. prof. Zofią Przybylską, która entuzjastycznie wspierała swojego wychowanka tak teraz jak i na każdym kroku swojej pracy wychowawczej w II BLO.

Po prezentacji wyróżnionych uczniów, odbyło się wręczenie dyplomów a następnie seria wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Miłym akcentem były występy uczniów gimnazjum-gospodarza uroczystości oraz przygotowany słodki poczęstunek, który zwieńczył galę wręczenia nagród.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Chwalimy się

Comments are currently closed.