ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! 14.11 czwartek) lekcje będą się odbywały według planu B. Przypominamy o dniu otwartym dla rodziców.

UWAGA! Dnia 13.11 (środa) sekretariat szkolny będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! Harmonogram matur próbnych znajduje się na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu!.

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

W trakcie skontrum biblioteka szkolna jest czynna na dużych przerwach:
10:35-10:50
13:25-13:40

Podsumowanie realizacji projektu

Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie – wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży.

Nr projektu: 2012-1-PL1-LEO03-27173

Okres realizacji: 16-08-2012 – 31-10-2013

Beneficjent: Zespół Szkół NR 26 w Warszawie

Partner zagraniczny: The EuroPartnership Agency Ltd.

Tamar Science Park, 1 Davy Road, PL6 8BX, Plymouth, UK – ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, UKK4 – Devon

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było zachęcenie środowiska nauczycielskiego do wprowadzania zmian (innowacji) w zakresie metod nauczania, w tym nauczania zawodu,  opieki nad uczniem o indywidualnych potrzebach, przeciwdziałania wykluczeniu z systemu edukacji z różnych przyczyn, szczególnie społecznych, funkcjonowania placówki szkolnej w środowisku lokalnym oraz współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami małymi lub średnimi. Dlatego też celami operacyjnymi projektu było:

  1.  zdobycie przez uczestników wiedzy na temat funkcjonowania brytyjskiego systemu edukacyjnego i porównanie go z polskim na etapie gimnazjum i szkoły średniej, szczególnie szkolnictwa zawodowego,
  2. zapoznanie się z formami współpracy przedsiębiorców angielskich ze szkołami zawodowymi i metodami rozpoznania potrzeb rynku pracy oraz sposobami dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do wymagań rynku w Wielkiej Brytanii (funkcja praktyk i staży w procesie nabywania kompetencji zawodowych),
  3. porównanie przyczyn niepowodzeń szkolnych młodzieży brytyjskiej i polskiej, wzbogacenie wiedzy na temat różnych form przeciwdziałania temu zjawisku,
  4. zapoznanie się z warunkami pracy nauczyciela angielskiego, stosowanymi przez niego metodami nauczania, aktywizującymi i motywującymi ucznia, z formami współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkolnictwo,
  5. porównanie działań polskiej i brytyjskiej szkoły podejmowanych w celu włączenia do systemu edukacji uczniów obcokrajowców, w tym metod nauczania języka rodzimego jako obcego.

Specyficzne cele wymiany doświadczeń zostały skorelowane z potrzebami uczestników.  Celem długofalowym projektu było wpłynięcie na postawę uczestników zaangażowanych w proces edukacyjny tak, by stali się bardziej otwarci na zmiany wprowadzane w polskim systemie oświaty i by szukali innowacyjnych rozwiązań problemów szkolnych, inspirując się doświadczeniami szkolnictwa brytyjskiego.

Wymienione cele udało się zrealizować dzięki opracowaniu wspólnie z uczestnikami (na drodze wywiadu) i instytucją przyjmującą (na drodze negocjacji) takiego programu wymiany, by spełnić z jednej strony oczekiwania i zaspokoić potrzeby uczestników, a z drugiej by zrealizować cele założone w projekcie.

Pobierz / download

 

praktyki w anglii

Comments are currently closed.