ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje na temat egzaminów poprawkowych w sierpniu
Informacje na temat pracy sekretariatu szkolnego w miesiącu sierpień.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ważny dokument (format PDF)

Podsumowanie realizacji projektu

Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie – wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży.

Nr projektu: 2012-1-PL1-LEO03-27173

Okres realizacji: 16-08-2012 – 31-10-2013

Beneficjent: Zespół Szkół NR 26 w Warszawie

Partner zagraniczny: The EuroPartnership Agency Ltd.

Tamar Science Park, 1 Davy Road, PL6 8BX, Plymouth, UK – ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, UKK4 – Devon

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było zachęcenie środowiska nauczycielskiego do wprowadzania zmian (innowacji) w zakresie metod nauczania, w tym nauczania zawodu,  opieki nad uczniem o indywidualnych potrzebach, przeciwdziałania wykluczeniu z systemu edukacji z różnych przyczyn, szczególnie społecznych, funkcjonowania placówki szkolnej w środowisku lokalnym oraz współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami małymi lub średnimi. Dlatego też celami operacyjnymi projektu było:

  1.  zdobycie przez uczestników wiedzy na temat funkcjonowania brytyjskiego systemu edukacyjnego i porównanie go z polskim na etapie gimnazjum i szkoły średniej, szczególnie szkolnictwa zawodowego,
  2. zapoznanie się z formami współpracy przedsiębiorców angielskich ze szkołami zawodowymi i metodami rozpoznania potrzeb rynku pracy oraz sposobami dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do wymagań rynku w Wielkiej Brytanii (funkcja praktyk i staży w procesie nabywania kompetencji zawodowych),
  3. porównanie przyczyn niepowodzeń szkolnych młodzieży brytyjskiej i polskiej, wzbogacenie wiedzy na temat różnych form przeciwdziałania temu zjawisku,
  4. zapoznanie się z warunkami pracy nauczyciela angielskiego, stosowanymi przez niego metodami nauczania, aktywizującymi i motywującymi ucznia, z formami współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkolnictwo,
  5. porównanie działań polskiej i brytyjskiej szkoły podejmowanych w celu włączenia do systemu edukacji uczniów obcokrajowców, w tym metod nauczania języka rodzimego jako obcego.

Specyficzne cele wymiany doświadczeń zostały skorelowane z potrzebami uczestników.  Celem długofalowym projektu było wpłynięcie na postawę uczestników zaangażowanych w proces edukacyjny tak, by stali się bardziej otwarci na zmiany wprowadzane w polskim systemie oświaty i by szukali innowacyjnych rozwiązań problemów szkolnych, inspirując się doświadczeniami szkolnictwa brytyjskiego.

Wymienione cele udało się zrealizować dzięki opracowaniu wspólnie z uczestnikami (na drodze wywiadu) i instytucją przyjmującą (na drodze negocjacji) takiego programu wymiany, by spełnić z jednej strony oczekiwania i zaspokoić potrzeby uczestników, a z drugiej by zrealizować cele założone w projekcie.

Pobierz / download

 

praktyki w anglii

Comments are currently closed.