ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
W dniach 22-24.02.2018 zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk na targach Perspektywy 2018. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk:
Technikum - stoisko nr 84
Liceum Ogólnokształcące - stoisko nr 12
DNI OTWARTE DLA GIMNZJALISTÓW!
22 marca oraz 26 kwietnia 2018 r.
Konkurs poetycki (wiersz o miłości) - regulamin
Konkurs na opowiadanie science-fiction - regulamin

Podsumowanie realizacji projektu

Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie – wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży.

Nr projektu: 2012-1-PL1-LEO03-27173

Okres realizacji: 16-08-2012 – 31-10-2013

Beneficjent: Zespół Szkół NR 26 w Warszawie

Partner zagraniczny: The EuroPartnership Agency Ltd.

Tamar Science Park, 1 Davy Road, PL6 8BX, Plymouth, UK – ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, UKK4 – Devon

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było zachęcenie środowiska nauczycielskiego do wprowadzania zmian (innowacji) w zakresie metod nauczania, w tym nauczania zawodu,  opieki nad uczniem o indywidualnych potrzebach, przeciwdziałania wykluczeniu z systemu edukacji z różnych przyczyn, szczególnie społecznych, funkcjonowania placówki szkolnej w środowisku lokalnym oraz współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami małymi lub średnimi. Dlatego też celami operacyjnymi projektu było:

  1.  zdobycie przez uczestników wiedzy na temat funkcjonowania brytyjskiego systemu edukacyjnego i porównanie go z polskim na etapie gimnazjum i szkoły średniej, szczególnie szkolnictwa zawodowego,
  2. zapoznanie się z formami współpracy przedsiębiorców angielskich ze szkołami zawodowymi i metodami rozpoznania potrzeb rynku pracy oraz sposobami dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do wymagań rynku w Wielkiej Brytanii (funkcja praktyk i staży w procesie nabywania kompetencji zawodowych),
  3. porównanie przyczyn niepowodzeń szkolnych młodzieży brytyjskiej i polskiej, wzbogacenie wiedzy na temat różnych form przeciwdziałania temu zjawisku,
  4. zapoznanie się z warunkami pracy nauczyciela angielskiego, stosowanymi przez niego metodami nauczania, aktywizującymi i motywującymi ucznia, z formami współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkolnictwo,
  5. porównanie działań polskiej i brytyjskiej szkoły podejmowanych w celu włączenia do systemu edukacji uczniów obcokrajowców, w tym metod nauczania języka rodzimego jako obcego.

Specyficzne cele wymiany doświadczeń zostały skorelowane z potrzebami uczestników.  Celem długofalowym projektu było wpłynięcie na postawę uczestników zaangażowanych w proces edukacyjny tak, by stali się bardziej otwarci na zmiany wprowadzane w polskim systemie oświaty i by szukali innowacyjnych rozwiązań problemów szkolnych, inspirując się doświadczeniami szkolnictwa brytyjskiego.

Wymienione cele udało się zrealizować dzięki opracowaniu wspólnie z uczestnikami (na drodze wywiadu) i instytucją przyjmującą (na drodze negocjacji) takiego programu wymiany, by spełnić z jednej strony oczekiwania i zaspokoić potrzeby uczestników, a z drugiej by zrealizować cele założone w projekcie.

Pobierz / download

 

praktyki w anglii

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/