ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY z POLSKI i NIEMIEC W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „AZUBI -EUROPA”

20 czerwca 2013 r.

20 czerwca w naszej szkole gościła kilkuosobowa grupa uczniów z niemieckiego Halle.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Azubi -Europa” realizowanego przez Instytut w Halle Saale celem, którego jest wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech.

Niemiecka młodzież odwiedza w Polsce szkoły, gdzie odbywa się kształcenie zawodowe, dzieli się z polskimi kolegami zdobytymi doświadczeniami min. prezentuje własne szkoły i przedsiębiorstwa, w których odbywa praktyki. Jednocześnie uczniowie szkoły, w której odbywa się spotkanie mają możliwość zaprezentować swoje doświadczenia związane z realizacją nauczania przedmiotów zawodowych i praktyk również zagranicznych, tak jak w naszym przypadku. Bowiem w spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy III A Technikum Informatycznego, którzy w maju br. odbywali praktykę w Plymouth w Anglii w ramach unijnego projektu „ Leonardo da Vinci”- Uczenie się przez całe życie.

Nasi uczniowie zaprezentowali kolegom z Niemiec zdobyte podczas miesięcznego pobytu w Anglii doświadczenia, możliwości ich wykorzystania w dalszym kształceniu zawodowym, a także wykorzystaniu w przyszłości w pracy zawodowej.

Wymieniono się również spostrzeżeniami i wnioskami, co do celu potrzeby organizowania takich jak to spotkań w kręgu międzynarodowym, aby stale podwyższać poziom i zakres zdobywanej wiedzy. Spotkanie posłużyło też do nawiązania bliższych kontaktów, które będą w przyszłości kontynuowane przez obie strony.

 

Anetta Kubiś

 

Comments are currently closed.