ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

Uczniowie Zespołu Szkół NR 26 uczcili pamięć poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim.

31.10 2013 r.

W przeddzień Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości uczniowie klas II A LO i I B LO wraz z wychowawcami i nauczycielami historii pamiętali o uczczeniu pamięci i uporządkowaniu mogił poległych podczas walk w Powstaniu Warszawskim żołnierzy Armii Krajowej. Nad grobami dwóch z nich: ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” oraz kpt. Lucjana Dobaczewskiego „Korwina” nasza szkoła od ubiegłego roku ma zaszczyt sprawować opiekę patronacką. Na obu mogiłach powstańczych młodzież z klasy II A LO wraz z wychowawczynią – p. Haliną Grabowską i nauczycielem historii – p. Anettą Kubiś złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Zebrani minutą ciszy oddali hołd pamięci poległych żołnierzy.

W dwóch innych miejscach pamięci objętych opieką przez naszą szkołę: obelisku upamiętniającym zestrzelonych podczas Powstania Warszawskiego pilotów Liberatora EW 264 z brytyjskich Sił Powietrznych RAF oraz miejscu rozstrzelania  17.XI.1943r. przez hitlerowców na nasypie kolejowym w rejonie Dworca Zachodniego – 20 więźniów Pawiaka, pamięć poległych i pomordowanych uczcili wraz z wychowawcą p. Pawłem Włoczewskim – uczniowie kl. IB LO.  W tym miejscu młodzież również złożyła kwiaty, zapaliła symboliczny znicz i minutą ciszy uczciła pamięć wszystkich, którzy oddali swoje życie za ojczyznę.

Nasza opieka nad miejscami pamięci jest jednym z zadań realizowanych w ramach realizacji programu wychowania obywatelskiego i patriotycznego- „ Historia nauczycielką życia”.

Anetta Kubiś
Nauczyciel historii

Comments are currently closed.