ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Uczniowie Zespołu Szkół NR 26 uczcili pamięć poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim.

31.10 2013 r.

W przeddzień Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości uczniowie klas II A LO i I B LO wraz z wychowawcami i nauczycielami historii pamiętali o uczczeniu pamięci i uporządkowaniu mogił poległych podczas walk w Powstaniu Warszawskim żołnierzy Armii Krajowej. Nad grobami dwóch z nich: ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” oraz kpt. Lucjana Dobaczewskiego „Korwina” nasza szkoła od ubiegłego roku ma zaszczyt sprawować opiekę patronacką. Na obu mogiłach powstańczych młodzież z klasy II A LO wraz z wychowawczynią – p. Haliną Grabowską i nauczycielem historii – p. Anettą Kubiś złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Zebrani minutą ciszy oddali hołd pamięci poległych żołnierzy.

W dwóch innych miejscach pamięci objętych opieką przez naszą szkołę: obelisku upamiętniającym zestrzelonych podczas Powstania Warszawskiego pilotów Liberatora EW 264 z brytyjskich Sił Powietrznych RAF oraz miejscu rozstrzelania  17.XI.1943r. przez hitlerowców na nasypie kolejowym w rejonie Dworca Zachodniego – 20 więźniów Pawiaka, pamięć poległych i pomordowanych uczcili wraz z wychowawcą p. Pawłem Włoczewskim – uczniowie kl. IB LO.  W tym miejscu młodzież również złożyła kwiaty, zapaliła symboliczny znicz i minutą ciszy uczciła pamięć wszystkich, którzy oddali swoje życie za ojczyznę.

Nasza opieka nad miejscami pamięci jest jednym z zadań realizowanych w ramach realizacji programu wychowania obywatelskiego i patriotycznego- „ Historia nauczycielką życia”.

Anetta Kubiś
Nauczyciel historii

Comments are currently closed.