ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

II tura praktyk

Informacje o realizacji praktyk w ramach Programu Mobilności Leonardo da Vinci p.t. Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie , numer 2012-1-PL1-LEO01-27049

Realizację II tury praktyk rozpoczęliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem działań od akcji promocyjnej czerwcu 2013r. r., poprzez rekrutację uczestników do 10 września 2013r. (Lista uczestników w załączeniu.) Po przerwie wakacyjnej zakwalifikowani przez szkolną komisję uczestnicy realizowali program z przygotowania do wyjazdu od 5 września do końca października 2013r. Uczestniczyli w zajęciach na temat kultury i obyczajowości angielskiej, warsztatach psychologiczno- pedagogicznych i w kursie języka angielskiego. Brali także udział w spotkaniach organizacyjnych, na których zapoznali się z programem praktyk zawodowych, podpisywali wymagane dokumenty (umowę, oświadczenia i in.) oraz przygotowywali dokumenty potrzebne pracodawcom w języku angielskim.
Wyjazd odbył się w planowanym terminie w dniu 3.11. 2013. Praktyki trwały 4 tygodnie od dnia od 4.11 – 1.12. 2013r. w Plymouth. Uczniowie odbywali praktyki w małych firmach wykorzystujących IT. W czasie trwania stażu koordynator szkolny projektu utrzymywał kontakt telefoniczny i mailowy z opiekunami, organizatorem angielskim i uczestnikami. Nie zgłaszano większych zastrzeżeń do zachowania w pracy i poza nią uczniów. Praktyki przebiegały bez zakłóceń, nie było sytuacji konfliktowych.

Szkolny koordynator projektu LdV
Wiesława Mościcka – Filipczak

Warszawa, 4.02.2014r.
Lista uczestników praktyki zagranicznej w Plymouth w terminie od 4.11 – 1.12. 2013 r.

 1. Głaz Michał III BT Technik informatyk- grafika komputerowa
 2. Jabłońska Weronika III BT Technik informatyk- grafika komputerowa
 3. Juchno Wiktor III BT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 4. Kacprzak Daniel III BT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 5. Laskowski Tomasz III BT Technik informatyk- grafika komputerowa
 6. Łuczyński Aleksander III BT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 7. Mentek Mateusz III AT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 8. Nowicki Patryk III AT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 9. Okoń Szymon III BT Technik informatyk- grafika komputerowa
 10. Pytel Maria III BT Technik informatyk- grafika komputerowa
 11. Słupek Cezary III AT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 12. Strzałkowski Kacper III AT Technik informatyk- grafika komputerowa
 13. Szczypa Adam III AT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 14. Świątek Emil III BT Technik informatyk- grafika komputerowa
 15. Ubysz Kacper III AT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 16. Wojdyga Kacper III AT Technik informatyk- sieciowe systemy operacyjne
 17. Zientara Patryk III AT Technik informatyk- grafika komputerowa

Comments are currently closed.