ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Szanowni Państwo! Informujemy że placówka od dnia 19 października 2020 r. pracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco na stronie www oraz w dzienniku Librus.

Ważne informacje dla maturzystów.

Uczniowie Zespołu Szkół NR 26 w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy dla Młodzieży Niepełnosprawnej

13.06.2014 w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla młodzieży niepełnosprawnej z dysfunkcjami narządów ruchu i/lub zaburzeniami słuchu.

Organizatorem olimpiady była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a jej koordynatorami pracownicy APS: dr Joanna Moleda, mgr Marta Porembska oraz mgr Krystyna Urbańska. Główne cele olimpiady to wspieranie rozwoju intelektualnego młodzieży niepełnosprawnej, ujawnianie potencjału twórczego, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz  zachęcanie do stosowania nowych, aktywnych metod nauczania.

Projekt stanowił praktyczną realizację idei powszechnego prawa do edukacji – zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służył budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. W olimpiadzie brali udział uczniowie w wieku 14-18 lat, reprezentujący szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły lub klasy integracyjne. Zadania konkursowe z zakresu ekologii, matematyki, biologii, informatyki opracowali eksperci i nauczyciele praktycy. Olimpiada otrzymała honorowe patronaty Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz PFRON. W Honorowym Komitecie Organizacyjnym Olimpiady zasiadali: p.Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu MEN, p. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, p. Michał Chrzanowski -Dyrektor NASK oraz p. Zdzisław Biszewski – Dyrektor MCPS.

Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Kopeć (IB), Seweryn Grabowski(IB) i Mateusz Molga (IIA). Opiekunami 3-osobowego zespołu byli neurologopeda p.Monika Malicka i pedagog specjalny p. Marzanna Szymborska.

Laureatem drugiego miejsca I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy dla Młodzieży Niepełnosprawnej został uczeń naszej szkoły – Mateusz Molga z klasy II A LO.

Serdecznie gratulujemy!

Marzanna Szymborska

Chwalimy się

Comments are currently closed.