ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


UWAGA! Dnia 26.02.2020 sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 11:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie praktyk Leonardo da Vinci

Informacje o realizacji praktyk w ramach Programu Mobilności Leonardo da Vinci p.t. Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie , numer 2012-1-PL1-LEO01-27049

W drugim semestrze r. szk. 2013/14 skupiliśmy swe działania na ewaluacji wyników projektu i ich upowszechnieniu. Przede wszystkim dokonano uporządkowania dokumentacji merytorycznej i finansowej dla potrzeb raportu. Następnie przygotowano wydanie certyfikatów Europass Mobility dla uczestników i zaświadczeń wydanych przez Beneficjenta i organizację przyjmującą. Powyższe dokumenty zostały wydane uczniom w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych 27 czerwca 2014r.
Szkolny koordynator projektu zorganizował jedno spotkanie z uczestnikami II tury praktyk, by zebrać ich opinie na temat wyjazdu oraz omówić złożone przez nich raporty w systemie mtool.
W celu upowszechnienia rezultatów zorganizowano konferencję metodyczną w dniu 6.06.2014r. na temat realizacji tego i innych projektów w Programie Leonardo da Vinci. Przygotowano także publikację na ten temat (Biuletyn Szkolny nr 2) oraz prezentację PP.

Szkolny koordynator projektów unijnych
Wiesława Mościcka – Filipczak
26.06.2014

Comments are currently closed.