ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

75. Rocznica powołania Armii Krajowej – uroczystości na Ochocie

14 lutego w 75 rocznicę powołania Armii Krajowej przed tablicą upamiętniającą gen. Stefana Roweckiego – „Grota”, w latach 18 VI 1940 – 30 VI 1943 Komendanta Głównego AK, odbyła się rocznicowa uroczystość. Uczczono pamięć wszystkich żołnierzy, którzy oddali życie w nierównej walce o wolną ojczyznę. Przed domem na ul. Spiskiej 14 , gdzie gen. Rowecki został aresztowany, zgromadzili się jak co roku przedstawiciele środowisk kombatanckich min:. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa, Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu-Ochota, Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego, Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła bratanicy gen. Stefana Roweckiego- prof. Krystyna Rowecka-Trzebnicka. W uroczystości jak zawsze udział brali przedstawiciele władz dzielnicy Ochota: zastępca burmistrza p. Grzegorz Wysocki, Naczelnik Wydziału Kultury- p. Kinga Wiśniewska, przewodniczący Rady Dzielnicy p. Witold Dzięciołowski, przedstawiciele Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota. Nie zabrakło również młodzieży z ochockich szkół, poczet sztandarowy wystawił jak zawsze Zespół Szkół nr 26. Uroczystość zakończyła się złożeniem pod tablica pamięci gen. Stefana Roweckiego – „Grota” kwiatów i zapaleniem zniczy.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/