ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Wizyta przedstawicieli francuskiego Komitetu Mauthausen- Gusen w naszej szkole 6.11.17 r.

W początkach  listopada w naszej szkole gościliśmy państwa Chantal Lafaurie  i Patrice Lafaurie –członków Francuskiego i Międzynarodowego Komitetu Mauthausen-Gusen. Organizacja współpracuje z Komitetem Międzynarodowym którego głównym celem jest dbanie o ochronę i pamięć o więźniach obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Powstały po zajęciu przez III Rzeszę Austrii w 1938 r. obóz koncentracyjny w Mauthausen, stał się pierwszym z sieci powstałych tu w kolejnych latach wojny podobozów. W spotkaniu udział wzięli też członkowie Klubu Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen. Wizyta była związana z propagowaniem pamięci oraz wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami skupiającymi byłych więźniów i członków ich rodzin. Jednym z więźniów tego nazistowskiego systemu był ojczym pana Patrica Lafaurie, którego historię min. mogli poznać zaproszeni na spotkanie goście i uczniowie naszej szkoły. Pan dyrektor Roman Marciniak dziękując za wizytę przypomniał, że szkoła nasza od ponad 10 lat uczestniczy w uroczystościach rocznicowych wyzwolenia obóz koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i jest to zawsze mocnym akcentem tych uroczystości.

Na zakończenie swojej wizyty, goście z Francji obejrzeli nowoczesne pracownie informatyczne poznając nieco specyfikę  nauczanych w naszej szkole kwalifikacji zawodowych.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/