ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

DZIEŃ ZAWODOWCA w ramach „EUROPEJSKIEGO TYGODNIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH”

Zespół Szkół nr 26 włączył się do projektu Komisji Europejskiej, którego celem jest wspieranie oraz promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego. W szkole 24 listopada br. odbyło się spotkanie dla uczniów klas maturalnych liceum i technikum z udziałem zaproszonych gości – pracodawców.  Przedstawiciela firmy DELTA -Krzysztofa Puczko oraz Tobiasza Olszewskiego- finansistę prowadzącego własna firmę. Pierwszy z gości krok po kroku omówił zasady jakimi powinni kierować się młodzi ludzie poszukujący pracy, oraz jak najlepiej zaprezentować się podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Z kolei Tobiasz Olszewski – pasjonata kryptowalut przybliżył zebranym czym są i jakie znaczenie dla świata finansów mają kryptowaluty.

Swoimi zawodowymi doświadczeniami podzielili się również absolwenci szkoły – Stefan Kuźniarski absolwent nie istniejącego już Liceum Profilowanego pracujący w zawodzie ratownika medycznego oraz Anna Majchrzak absolwentka naszego Technikum nr 24, a obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Jednocześnie ze spotkaniem odbywał się zorganizowany dla uczniów ochockich gimnazjów „Dzień Zawodowca” podczas którego uczniowie szkół technicznych- Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 oraz Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. Stanisława Wysockiego i Techniku nr 24 prezentowali młodszym kolegom możliwości kształcenia w zawodach technicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z prezentacją drukarki 3D oraz stoiska potwierdzające kwalifikacje zawodowe EE.08, EE.09, AU.54 i AU.55. Także zaproszeni na Dzień Zawodowca goście – wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota – Krzysztof Grochowski z zaciekawieniem przyglądali się przygotowanym prezentacjom zadając przy tym młodym adeptom sztuki poligrafii i informatyki dociekliwe  pytania.

Tego samego dni tj. 24 listopada Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa zorganizowało z udziałem dyrektorów warszawskich techników i szkół branżowych I i II stopnia, pracodawców, przedstawicieli warszawskich uczelni oraz doradców zawodowych –

I Warszawski Kongres- „Warszawskie Szkoły Zawodowe dla rynku pracy”.

Program kongresu dotyczył takich zagadnień jak:

-szkolnictwo zawodowe w kontekście warszawskiego rynku pracy,

– doradztwo zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

– przedstawienie rozwiązań w zakresie współpracy szkół z pracodawcami na przykładzie Wielkiej    Brytanii oraz systemu doradztwa zawodowego w Niemczech,

Podczas Kongresu zostały podpisane porozumienia między  szkołami i pracodawcami oraz zostali wyłonieni laureaci konkursu „ Pracodawca Roku 2017/2018 w Warszawie”.

Wypracowane podczas dyskusji i spotkań wnioski posłużą dla budowania w kolejnych latach strategii otwierania nowych kierunków kształcenia zawodowego, zgodnych z potrzebami i wymaganiami warszawskiego rynku pracy.

Kongres objęty został patronatem honorowym rektorów uczelni współpracujących ze szkołami warszawskimi: Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przedsięwzięcie objęte zostało także patronatem honorowym Konfederacji Lewiatan.

W Kongresie uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół nr 26 – Roman Marciniak, a szkoła nasza była jedną z piętnastu placówek kształcenia zawodowego, które brały udział w przygotowaniu i obsłudze Kongresu. Należy podkreślić, że w Zespole Szkół nr 26 „Dzień Zawodowca” z udziałem szkół technicznych i branżowych jest organizowany od wielu lat.

 

 

Anetta Kubiś

Zespół Szkół nr 26

wiceburmistrz Ochoty-p. Grzegorz Wysocki

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/