ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2017

Dzielnicowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem wice burmistrza Ochoty p. Grzegorza Wysockiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy p. Witolda Dzięciołowskiego, przedstawicieli Środowiska AK IV Obwodu- Ochota oraz młodzieży szkół ochockich rozpoczęło się spotkaniem w budynku Zespołu Szkół im. inż. St. Wysockiego przy ul. Szczęśliwieckiej56.
Środowisko kombatantów reprezentował były Żołnierz Armii Krajowej–uczestnik Powstania Warszawskiego, powstaniec, więzień władz komunistycznych –aresztowany w 1945 r. osadzony w areszcie śledczym – kpt. Stefan Pastewka. Społeczności naszej szkoły reprezentowali uczniowie klasy IB T z opiekunami p. Anettą Kubiś i p. Rafałem Tuzińskim.
Uroczystość rozpoczął występ chóru uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, po którym oficjalnie zebranych powitał gospodarz –p. dyrektor Zbigniew Chałas. Dla zebranych przygotowano premierowy pokaz filmu dokumentalnego obrazującego historię jednego z Żołnierzy Wyklętych – mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Zrealizowany przez Instytut Pamięci Narodowej w oparciu o zgromadzone dokumenty oraz wspomnienia żołnierzy ukazuje losy mjr. „Zapory” od wczesnej młodości poprzez okres działania w tzw. „ pierwszej konspiracji” do czasu walk z władzą ludową i śmierci. mjr. Hieronim Dekutowski po rozwiązaniu w styczniu 1945 r. AK pozostał w tzw. „drugiej konspiracji” i wraz ze swoim oddziałem prowadził na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia działania zbrojne wymierzone w komunistyczne władze. Został aresztowany we wrześniu 1947 r. podczas nieudanej próby przedarcia się w kierunku granicy z Czechosłowacją. Przewieziony do Warszawy został osadzony w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej, gdzie był wielokrotnie przesłuchiwany i torturowany przez swoich oprawców. W pokazowym procesie podczas którego przebierano go celowo w mundur Wermachtu, aby pokazać społeczeństwu, że żołnierze „WiN” są bandytami i kolaborantami niemieckimi, usłyszał wyrok siedmiokrotnej kary śmierci poprzez rozstrzelanie. Mjr. Hieronim Dekutowski został uśmiercony strzałem w głowę. Wyrok wykonano 7 marca 1949 r. w więzieniu mokotowskim. Przez wiele lat miejsce jego pochówku było nieznane. Szczątki mjr. „Zapory” wraz z kilkoma innymi zostały odnalezione dopiero podczas prowadzonych przez IPN prac ekshumacyjnych w kwaterze „Ł” na Cmentarzu Powązkowskim w 2012 roku. W 2015 roku odbył się uroczysty pogrzeb, wraz ze swoimi żołnierzami mjr. Hieronim Dekutowski „Zapora” został pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklętych – Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Pełne przywrócenie pamięci o legendarnym przewódcy rozpoczęło się dopiero po transformacji ustrojowej w Polsce. Pierwsza uroczystość uczczenia pamięci mjr. „Zapory” i jego żołnierzy miała miejsce w ostatnich miesiącach PRL w marcu 1989r. w Tarnobrzegu. Wówczas w klasztorze dominikanów została odsłonięta tablica pamięci poświęcona „Niezłomnemu” mjr. Hieronimowi Dekutowskiego „Zapory”. 23 maja 1994 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyrok wydany przez władze komunistyczne w 1949 r. Został wielokrotnie odznaczony min. Krzyżem Walecznych, Medalem Wojska, Krzyżem WiN, Krzyżem AK i Krzyżem Wielkim Odrodzenia Polski. Dziś jego imię noszą ulice, szkoły są organizowane rajdy imienia mjr. Dekutowskiego.
Po projekcji filmu odbyły się dalsze uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pomięci Żołnierzy Wyklętych. W miejscach pamięci przy ul. Koszykowej 82, gdzie w latach 1944-1955 mieścił się Wojskowy Sąd Rejonowy oraz przy ul. Oczki 1, gdzie mieściła się siedziba i areszt śledczy Głównego Zarządu Informacji Wojskowej, hołd pamięć Żołnierzom Wyklętym oddali przedstawiciele władz dzielnicy z burmistrz Ochoty p. Katarzyną Łęgiewicz, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz uczniowie kl. I BT z Zespołu Szkół nr 26 wraz z obecnymi nauczycielami. Pod tablicami zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/