ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie przygotowaliśmy!
Technikum nr 24 dwa profile kształcenia w zawodach:
Technik informatyk
oraz
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (ul. S. Skarżyńskiego 8) klasy:
IA, IB dziennikarsko – kulturowe (klasy integracyjne);
IC promocji zdrowia (klasa integracyjna);
ID europejska (klasa ogólna);
IE aktywności sportowej
DNI OTWARTE DLA GIMNZJALISTÓW!
22 marca oraz 26 kwietnia 2018 r.
Dofinansowanie nauki dla osób niepełnosprawnych

Świąteczne Paczki Żywnościowe

Szanowni Państwo,
Tak jak w roku ubiegłym udało się nam zorganizować pieniądze na świąteczne paczki żywnościowe dla uczniów mających trudną sytuacje materialną i życiową. O przyznanie pomocy w tej formie mogą się starać rodzice i uczniowie z rodzin o niskich dochodach. Warunkiem otrzymania paczki jest złożenie podania do Dyrektora Zespołu Szkół nr 26 o udzielenie tej formy pomocy.
Podania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2015 r. u pedagoga szkolnego ( ul. Urbanistów 3 pok. 321).

Podanie o paczkę żywnościową

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/