ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Warsztaty z Fundacją „Stocznia”

Zakończył się kolejny etap warsztatów samorządowych z udziałem uczniów naszego technikum.

 29 marca i 4 kwietnia edukatorzy z fundacji „Stocznia”  przeprowadzili warsztaty z  dwóch tematów:

„ Jak zarządzać sobą w czasie” oraz „ Jak dobrze występować publicznie”. W zajęciach uczestniczyli chętni uczniowie z klas I BT, I DT, I ET, II AT, IICT i III BT.

Warsztaty są częścią realizowanego we współpracy ze szkołą od listopada 2016 roku projektu  „Samorządna Młodzież na Woli i Ochocie”.  Projekt realizuje Fundacja Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020.” Celem działań jest wspieranie młodzieży w aktywne włączanie i uczestnictwo w życiu społecznym swojego środowiska tj. szkoły, dzielnicy i miasta oraz wzmacnianiu związanych z tym postaw obywatelskich.

W ramach projektu zostały w  okresie listopad- grudzień 2016  przeprowadzone z udziałem uczniów klas – I B, I D oraz II A i II C Techniku nr 24 warsztaty- pierwszy  dotyczący idei budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej, drugi diagnozie potrzeb młodzieży i wypracowaniu pierwszych pomysłów na wnioski do budżetu i inicjatywy lokalnej. Do dalszych konsultacji i głosowania został przyjęty projekt „Lights ON” – Oświetlenie na boisku przy Al. Niepodległości 27,  którego autorem jest uczeń klasy BT –  Daniel Dąbkowski . Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu partycypacyjnego znajdziecie również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl, na stronach urzędów dzielnic i na Facebooku.

Warsztzty - Jak zarzadzać czasem
Warsztaty- wystąpienia publiczne

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/