ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Wizyta w galerii Warszawskiej Galerii Ekslibrisu oraz ogłoszenie konkursu

W październiku braliśmy udział w zajęciach na temat ekslibrisu, które przeprowadził kierownik Warszawskiej Galerii Ekslibrisu pan Michał Witak. Warszawska Galeria Ekslibrisu istnieje od 1992 roku przy Wypożyczalni nr 5 (Biblioteka „Pod Skrzydłami”) w Dzielnicy Ochota. Rozpoczęła działalność pod szyldem „Mala Galeria Ekslibrisu” i jest dzisiaj jedyną galerią znaków książkowych w Warszawie (jedną z trzech w Polsce). Poprzez międzynarodowe konkursy, biennale i przeglądy twórczości jest znana grafikom z człego świata. Galeria organizuje rocznie od 6 do ośmiu wystaw połączonych ze spotkaniami z artystami i kolekcjonerami. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy wystawę ekslibrisów Juliusza Szczęsnego Batura. Wizyta miała na celu przygotowanie nas do udziału w konkursie na ekslibris do własnego księgozbioru. Nasze projekty wykonamy następnie w technice linorytu
w Muzeum Drukarstwa.
Ekslibris (łac. ex libris = z książek), znak własnościowy, najczęściej graficznie skomponowana kartka
z napisem (imię, nazwisko, nazwa instytucji) lub symbolem wskazującym właściciela ksiażki, naklejona na odwrocie przedniej okładki. Ekslibris wykonany w szlachetnej technice graficznej (drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, litografia) podnosi walory estetyczne książki. Geneza ekslibrisu wywodzi się od herbu malowanego na kartach ksiąg rękopiśmiennych w charakterze znaku własnościowego co najmniej od połowy XIV w. W postaci naklejanej kartki pojawił się w zachodniej Europie pod koniec XV w.
Pokłosiem naszej wizyty jest konkurs na wykonanie własnego exlibrisu, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/