ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Dokumenty dotyczące zmiany preferencji szkoły w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 składamy do:

Technikum nr 24 przy ul. Urbanistów 3

LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 przy ul. Skarżyńskiego 8

po wcześniejszym kontakcie z dotychczasową szkołą pierwszego wyboru

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

76. Rocznica powołania Armii Krajowej – uroczystości na Ochocie

14 lutego w 76 rocznicę powołania Armii Krajowej, przy ul. Spiskiej 14, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów przy tablicy upamiętniającej Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. 30 VI 1943 został w tym domu aresztowany przez gestapo.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Rady i Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa-Ochota, środowisk kombatanckich w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Kasprzyk.
Delegacji naszej szkoły przewodniczył dyrektor-p. Roman Marciniak. Młodzież z klas I AT, IBT, ICT i IEG asystowała przy poczcie sztandarowym szkoły oraz środowisk kombatanckich – Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen i Środowiska Żołnierzy AK IV Obwodu-Ochota.

Comments are currently closed.