ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach 13.05-20.05 w godzinach 9.00 - 16.00.

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Jasełka – 18 grudnia 2018 r.

Tradycyjnie w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się w klasach spotkania wigilijne oraz szkolne jasełka. W tym roku w przedstawieniu udział wzięli uczniowie z niemal wszystkich klas naszego technikum, a nad całością czuwali p. Małgorzata Maciejko i p. Andrzej Kraszewski. Sala gimnastyczna jak zawsze wypełniona była po brzegi uczniami, nauczycielami i gośćmi. Zaproszenie do wspólnej wigilii przyjęli emerytowani nauczyciele naszej szkoły oraz zaprzyjaźnieni członkowie ze środowisk kombatanckich: Klubu Byłych Politycznych Więźniów Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen i Środowiska Żołnierzy AK- IV Obwód Ochota.
W uroczystości uczestniczył też proboszcz parafii św. Grzegorza Wielkiego – ksiądz kanonik Grzegorz Cwajda, który modlitwą i życzeniami skierowanymi do uczestników szkolnej wigilii podkreślił znaczenie Świat w naszej kulturze i tradycji.
Na zakończenie, dziękując wszystkim za obecność, życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia złożyli wspólnie pan dyrektor Roman Marciniak i pani wicedyrektor Monika Brejnak.

Comments are currently closed.