ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach 13.05-20.05 w godzinach 9.00 - 16.00.

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Lekcja historii przedstawiona w spektaklu pt. „Tułaczka Polaków z Kresów Wschodnich”

18.09.2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich liceum oraz technikum, mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii. Spektaklu przedstawionego w formie monodramu opartego na wspomnieniach mieszkanki przedwojennego Lwowa.
Zebranych i gościa – przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota p. Witolda Dzięciołowskiego powitał dyrektor Zespołu Szkół nr 26 – p.R. Marciniak. Słowo wstępne wygłosił p. Witold Dzięciołowski, który przybliżył młodzieży przesłanie zawarte w treści monodramu. Losy bohaterki – mieszkanki przedwojennego Lwowa, wpisane zostały w tragiczne wydarzenia roku 1939. Począwszy od wkroczenia do miasta Armii Czerwonej, aresztowania i wywózki do łagru w głąb ZSRR , aż do roku 1941 i uzyskania wolności na mocy amnestii układu Sikorski-Majski. Dla młodzieży udział w spektaklu był bardzo ciekawą lekcją i inną niż zazwyczaj formą przekazu historii.

Comments are currently closed.