ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach 13.05-20.05 w godzinach 9.00 - 16.00.

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Obchody 96 rocznicy wyboru pierwszego prezydenta II RP- Gabriela Narutowicza- 10 grudnia 2018 r.

96 rocznica wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej to kolejna znaczącą data w kalendarzu tegorocznych obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Zgromadzenie Narodowe 9 grudnia 1922 r. wybrało przy poparciu lewicy, mniejszości narodowych oraz partii ludowych kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” – Gabriela Narutowicza. Pierwszy prezydent II RP był z zawodu inżynierem, specjalistą od budowy elektrowni wodnych. Przez wiele lat mieszkał i pracował naukowo w Szwajcarii. Po powrocie do kraju w 1920 r. został ministrem robót publicznych, a następie ministrem spraw zagranicznych. Jednak  niespodziewany wybór Narutowicza na prezydenta wywołał niemal narodową histerię wśród zwolenników prawicy, która nie przebierając w środkach wszczęła przeciwko niemu protest. 16 grudnia, ledwie tydzień po wyborze podczas otwierania wystawy w warszawskiej Zachęcie, Gabriel Narutowicz został zastrzelony. Zamachu dokonał fanatyczny zwolennik endecji – Eligiusz Niewiadomski. Zabójstwo pierwszego prezydenta II RP było wstrząsem dla polskiego społeczeństwa. Dowodziło skrajnych odrębności w myśleniu o państwie i jego polityce, nierespektowania norm ustawowych, nieumiejętności posługiwania się rozwiązaniami kompromisowymi, stawiania celów partii ponad interesami państwa. Pogłębiło podziały, położyło się cieniem na wysiłkach i sukcesach podejmowanych od listopada 1918 r., choć ich nie zniweczyło.

96 lat po tych wydarzeniach-10 grudnia br. przy pomniku pierwszego prezydenta II RP, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów.  Przybyli przedstawiciele władz dzielnicy Ochota -Naczelnik Wydziału Kultury- p. Kinga Wiśniewska oraz zastępcy burmistrza -p. Maria Środoń i p. Ewa Kacprzak- Szymańska, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń.

Szkołę reprezentowali uczniowie z kl. IEG i IFG oraz II AT. Delegacji przewodniczył pan dyrektor Roman Marciniak, który w imieniu społeczności szkolnej złożył przy pomniku kwiaty.

Comments are currently closed.