ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Ślubowanie i otrzęsiny w Zespole Szkół nr 26 12.10.18 r.

12 października uczniowie, którzy rozpoczęli w bieżącym roku szkolnym naukę w Zespole Szkół nr 26, złożyli w obecności dyrekcji szkoły, swoich wychowawców i nauczycieli uroczyste ślubowanie. W rocie przysięgi znalazły się słowa związane z rzetelnym wypełnianiem obowiązków,  godnym reprezentowaniem i szanowaniem praw zawartych w Statucie Szkoły.

W słowach przemówienia skierowanego do uczniów dyrektor ZS nr 26- p. Roman Marciniak podkreślił znaczenie godnego i honorowego wypełniania przez uczniów swoich obowiązków.

                Po części oficjalnej nastąpił moment „otrzęsin”. Zabawę przygotował i poprowadził wraz z opiekunem p. Agatą Śniecińską- Samorząd Uczniowski. W tym roku uczniowie klas pierwszych zmierzyli się z wieloma zadaniami, które wykonali brawurowo.  

Życzymy im, aby równie chętnie i z radością mierzyli się z codziennymi obowiązkami szkolnymi oraz samych sukcesów w drodze do dorosłości!.

Comments are currently closed.