ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły w dniach 13.05-20.05 w godzinach 9.00 - 16.00.

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Udział młodzieży Zespołu Szkół nr 26 w uroczystych obchodach 79 rocznicy powstania Rządu Polskiego we Francji 28.09.2018 r.

28 września br. po raz pierwszy na zaproszenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku wzięliśmy wspólnie udział w uroczystości związanej z obchodami 79 rocznicy utworzenia Rządu Polskiego we Francji. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele naszego technikum z klas: 1AT, 2AT, 2EG, 2FG, 3DG i 4 BT oraz nauczyciele historii -p. Anetta Kubiś i p. Rafał Tuziński.
Organizatorem uroczystości był p. płk. Włodzimierz Cieszkowski- były żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, który przywitał przybyłe na uroczystą mszę świętą poczty sztandarowe oraz młodzież. Uroczystości rozpoczęły się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starówce. Po mszy delegacje złożyły kwiaty na grobach wielkich Polaków pochowanych w podziemiach katedry. Symboliczną wiązankę na grobie ostatniego prezydenta II RP – Ignacego Mościckiego złożyły wspólnie delegacje obu Zespołów Szkół. Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Wojska Polskiego, gdzie czekała na nas pyszna wojskowa grochówka i bilety na wystawę.
Udział w uroczystości oprócz wymiaru patriotycznego był też integracją młodzieży obu szkół. W imieniu dyrektora Zespołu Szkół nr 26- p. Romana Marciniaka oraz całej społeczności szkolnej składamy wyrazy podziękowania dla p. Ryszarda Szczepańskiego – dyrektora Zespołu Szkół nr 9 im. Bohaterów Narwiku za zaproszenie nas do udziału w tej uroczystości. Jednocześnie wyrażamy nadzieję na dalsza owocną współpracę przy realizacji kolejnych projektów.

Comments are currently closed.