ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Uroczyste zakończenie konkursu na kalendarz „rocznicowy” w ramach obchodów 25-lecia konkursu wojewódzkiego „Wydajemy Własną Książkę”.

27 lutego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej odbyło się uroczyste zakończenie konkursu na kalendarz „rocznicowy” w ramach obchodów  25-lecia konkursu wojewódzkiego „Wydajemy Własną Książkę”. Konkurs na kalendarz zorganizowały: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka oraz Zespół Szkół Nr 26.

 W konkursie wzięło udział 55 uczniów Technikum nr 24, z  klas ze specjalizacjami dotyczącymi druku cyfrowego i grafiki komputerowej.  Uczniowie przygotowali kalendarze na rok 2018 tematycznie związane z książką. Od stycznia na wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, w „Galerii przy schodach” można oglądać wszystkie prace uczestników . W styczniu komisja konkursowa w składzie : Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 – p. Roman Marciniak, p. Robert Miszczuk (koordynator konkursu na kalendarz z ramienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, pomysłodawca i jeden z organizatorów konkursu „Wydajemy Własną Książkę” ),  p. Bożena Dynowska (koordynator konkursu na kalendarz z ramienia Zespołu Szkół 26, nauczyciel – bibliotekarz) , p. Halina Grabowska, p. Marek Augustyniak, p. Paweł Sikorski (nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie w trakcie przygotowywania prac), p. Monika Malicka (logopeda), oceniła prace. Przyznano sześć nagród: pierwsze miejsca ex aequo zajęli – Patryk Jóźwiak z kl. II EG i Quang Jakubowski z kl. I EG, drugie miejsce – Klaudia Basta z kl. II EG, wyróżnienia otrzymali – Ida Prokopczyk z kl. I EG, Karol Chamera z kl. I EG oraz nagrodę publiczności – Aleksandra Kuszkowska z kl. II DG. Nagrody wręczył Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – pani Beata Zych oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 26 – pan Roman Marciniak. Pani Beata Zych przekazała na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Nr 26 dyplom honorowego przyjęcia Zespołu do Klubu Bibliotek „Białych Kruków”, którym Kapituła wyróżnia placówki i osoby przyczyniające się w szczególny sposób do realizacji i promocji idei programu „Wydajemy Własną Książkę”.

Jesteśmy zaszczyceni tak pięknym wyróżnieniem. Gratulujemy zwycięzcom konkursu i dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Konkurs na kalendarz „rocznicowy” został poprzedzony spotkaniami młodzieży Zespołu z p. Robertem Miszczukiem i p. Bożeną Dynowską oraz wystawą „Białych Kruków” (książek nagrodzonych w konkursie wojewódzkim „Wydajemy Własną Książkę) w trakcie Dnia Zawodowca zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 26 w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności. Jednym z elementów współpracy była również wystawa prac uczennicy Aleksandry Kuszkowskiej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Aleksandra była nagrodzona w zeszłorocznej, 24 edycji konkursu „Wydajemy Własną Książkę” za ilustracje do książki autorstwa Cezarego Graczaka pt. „Ku przeznaczeniu”.

Tekst : Bożena Dynowska

Comments are currently closed.