ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się 22 czerwca. Mszę Święta dla uczniów i nauczycieli we środę poprzedzającą dzień rozdania świadectw celebrował proboszcz parafii św. Grzegorza Wielkiego – ks. Grzegorz Cwajda. W tym roku na uroczystości zakończenia był obecny Przewodniczący Rady Dzielnicy Ochota – p. Witold Dzięciołowski. Wraz z dyrektorem ZS nr 26 p. Romanem Marciniakiem i wychowawcami klas, wręczył najlepszym uczniom nagrody książkowe. Również dyplomy i nagrody odebrali laureaci licznych konkursów i działań związanych z pracą na rzecz środowiska szkolnego oraz środowisk współpracujących ze szkołą. Podczas uroczystości przedstawiciele Samorządu Szkolnego w imieniu całej szkolnej społeczności, podziękowali pani wicedyrektor Magdalenie Głowickiej za wieloletnią pracę na rzecz szkoły, okazywane serce, uśmiech, cierpliwość i życzliwość.

Uroczystość zakończył zabawny skecz z życia szkoły w brawurowym wykonaniu p. Agaty Śniecińskiej, p. Arkadiusza Bonieckiego i Eryka Dowlaszewicza z kl. II EG.

Przed uczniami teraz okres wakacji. Życzymy więc wszystkim udanego, a przede wszystkim bezpiecznego odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu!

Comments are currently closed.