ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

„Dzień Zawodowca” w Zespole Szkół nr 26

8 listopada podczas trwającego „Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych” – inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego, w Zespole  Szkół nr 26 odbył się „Dzień Zawodowca”. Uczniowie klas maturalnych technikum i liceum wzięli udział w wykładach dotyczących zasad, jakimi należy kierować się przy poszukiwaniu pracy, oraz jak najlepiej zaprezentować się  na rozmowie  wstępnej u przyszłego pracodawcy.

  Zaproszeni goście – doradcy zawodowi -p. Bożena Frączek – z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 9, p. Olga Podzińska, p. Filip Matejak – przedstawiciel firmy Cubic Inch oraz absolwent naszej szkoły p. Stefan Kuźniarski, podzielili się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu umiejętności projektowania własnej ścieżki zawodowej.

Równolegle ze spotkaniami odbywał się zorganizowany dla uczniów ochockich klas ósmych i trzecich klas gimnazjum „Dzień Otwarty”. Uczniowie szkół technicznych w tym także Techniku nr 24 prezentowali młodszym kolegom możliwości kształcenia w zawodach technicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z prezentacją drukarki 3D oraz stoiska potwierdzające kwalifikacje zawodowe EE.08, EE.09, AU.54 i AU.55. Wśród zaproszonych gości, którzy z zainteresowaniem  przyglądali się przygotowanym prezentacjom był Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota – p. Krzysztof Grochowski.

Dzień Zawodowca z udziałem szkół technicznych i branżowych oraz zaproszonych pracodawców i doradców zawodowych jest organizowany w Zespole Szkół nr 26 od kilku lat. Obok dbałości o kształcenie zawodowe, szkoła nasza również czynnie włącza się w rożnego rodzaju działania, których celem jest właśnie jak najlepsze przygotowanie uczniów do projektowania własnej ścieżki zawodowej po ukończeniu edukacji ponadgimnazjalnej.

Comments are currently closed.