ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Warsztaty samorządowe dla uczniów klas pierwszych – „Nastolatek w samorządzie”

W kwietniu uczniowie klas IA, IB, IC i ID  Technikum nr 24 uczestniczyli w warsztatach „Nastolatek w Samorządzie”. Organizowany od 2002 r. przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy projekt, jest skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty pomagają uczniom zrozumieć jak skonstruowany jest samorząd terytorialny i czym jest społeczeństwo obywatelskie. Przybliżają działanie Urzędu Miasta, pomagają odnaleźć się w jego strukturze, zmniejszając dystans między urzędnikami, a młodymi mieszkańcami miasta. Istotnym elementem warsztatów jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat ich własnych możliwości działania i angażowania się w sprawy lokalne. Dzięki aktywnym metodom pracy poznają oni  leżące w ich zasięgu możliwości oraz  sposoby kształtowania swojego środowiska szkolnego, dzielnicowego i miejskiego. 6 godzinne warsztaty koncentrowały się  na trzech blokach  tematycznych – Szkoła, Dzielnica, Miasto. Podczas pierwszego młodzież rozmawiała o możliwościach zaangażowania się w działalność samorządu uczniowskiego oraz o swoich  prawach i obowiązkach.  Drugi warsztat był okazją do dyskusji o dzielnicach, z którymi związani są uczniowie. Młodzież zapoznała się tu z podstawowymi zasadami funkcjonowania dzielnic oraz wzięła udział w  quizie z nagrodami, który sprawdzał  wiedzę dotyczącą Konsultacji Społecznych, Młodzieżowych Rad Dzielnic oraz Miejsc Aktywności Lokalnej. W tej części warsztatów, trenerzy zapoznali uczniów z możliwymi formami wpływu na swoją dzielnicę, poprzez np. składanie wniosków o dofinansowanie inicjatyw przygotowanych przez młodzież w ramach projektu grantowego Biura Edukacji m. st. Warszawy – Aktywna Warszawska Młodzież.  Z kolei w czasie trwania zajęć w bloku trzecim– uczniowie zdobywali wiedzę na temat funkcjonowania stolicy, jako jednostki samorządowej.  Uzupełnieniem przeprowadzanych zajęć była gra planszowa „AkTYwuj Warszawę”, a w trakcie rozgrywki uczniowie mogli zaznajomić się z możliwościami aktywnego włączania się w życie stolicy.

Comments are currently closed.