ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 

W dniach 16.07 – 24.07 kandydaci zakwalifikowani do Technikum nr 24 muszą dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie;
  2. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy;
  3. Kartę zdrowia;
  4. 3 zdjęcia;
  5. Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie szkoły.
UWAGA! Przyjmujemy tylko komplet dokumentów!
Telefon w sprawach rekrutacji: 519-139-451

Niezłożenie w odpowiednim terminie, któregokolwiek
z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych 27.04.18 r

W piątek, 27 kwietnia absolwenci klas czwartych Technikum nr 24 oraz uczniowie klas trzecich LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944,  odebrali z rąk swoich wychowawców świadectwa ukończenia szkoły. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć wspomnień i wzruszenia. Dyrektor Zespołu Szkół nr 26 pan Roman Marciniak pogratulował wszystkim absolwentom, a wychowawcom i nauczycielom podziękował za ich wkład pracy włożony w kształcenie i wychowanie młodzieży. Każda z klas kończących pięknymi słowami i bukietem kwiatów podziękowała również – dyrekcji, swoim wychowawcom i nauczycielom za okazywaną na każdym kroku wyrozumiałość, życzliwość, wsparcie i pomoc, nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale też we wprowadzaniu w dorosłe życie.

Życzymy wszystkim absolwentom  powodzenia na maturze i dalszej drodze edukacji!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej uroczystości.

Comments are currently closed.