ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

Miło nam poinformować,iż w tegorocznym XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020, nasza szkoła-Technikum nr 24 uplasowało się na 13 miejscu w Warszawie wśród techników, 35 na Mazowszu i 218 miejscu wsród techników w Polsce. Zostaliśmy odznaczeni tytułem honorowym „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”


Informacje dla absolwentów szkół podstawowych
REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo!
Informujemy że placówka od dnia 25 marca 2020 r. pracuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego „ Młodzi głosują”

22 maja br. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Agaty Śniecińskiej we współpracy z nauczycielami historii i wos –p. Anetty Kubiś i p. Rafała Tuzińskiego zorganizował i przeprowadził w ramach programu „Młodzi głosują” szkolne wybory do Parlamentu Europejskiego. Akcja organizowana od 25 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu wdrażanie w młodzieży nawyku odpowiedzialności społecznej poprzez czynny udział w życiu publicznym min.: udział w głosowaniu. Niestety frekwencja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w latach poprzednich – 2009 i 2014 wskazywała, że wśród tych, którzy nie zdecydowali się skorzystać z czynnego prawa wyborczego zdecydowaną większość stanowili właśnie ludzie młodzi. Trudno oczekiwać, że młody człowiek wraz z nabyciem prawa do głosowania, bez uprzedniego zainteresowania się sprawami politycznymi stanie się nagle świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem.
Dlatego propagowanie postaw obywatelskich poprzez przeprowadzenie symulacji głosowania, z możliwością oddania głosu na konkretne komitety wyborcze, dostarczenie informacji na temat demokratycznych procedur i znaczenia wyborów, pozwala uzmysłowić młodym ludziom, że uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tym samym wpływają na kształt polityki państwa, przyczyniając się też do większej aktywności obywatelskiej wśród dorosłych Polaków.
W tegorocznej akcji „ Młodzi głosują” udział wzięło 470 szkół z całej Polski, w naszej szkole swój głos oddało 262 z 350 uprawnionych uczniów, frekwencja wyniosła 74,8%.

Comments are currently closed.