ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944
TECHNIKUM nr 24
  Zespół Szkół Nr 26
 
 
Na podstronie rekrutacji dostępne są informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej (pliki WORD).

Kandydatów prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia (format WORD).

Kandydatów do liceum (ul. Pilota Skarżyńskiego) prosimy o pobranie i wypełnienie kwestionariusza osobowego ucznia liceum (format WORD).

Drodzy uczniowie, dostępny już jest harmonogram egzaminów poprawkowych w naszym technikum.

Młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego „ Młodzi głosują”

22 maja br. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Agaty Śniecińskiej we współpracy z nauczycielami historii i wos –p. Anetty Kubiś i p. Rafała Tuzińskiego zorganizował i przeprowadził w ramach programu „Młodzi głosują” szkolne wybory do Parlamentu Europejskiego. Akcja organizowana od 25 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, ma na celu wdrażanie w młodzieży nawyku odpowiedzialności społecznej poprzez czynny udział w życiu publicznym min.: udział w głosowaniu. Niestety frekwencja wyborcza do Parlamentu Europejskiego w latach poprzednich – 2009 i 2014 wskazywała, że wśród tych, którzy nie zdecydowali się skorzystać z czynnego prawa wyborczego zdecydowaną większość stanowili właśnie ludzie młodzi. Trudno oczekiwać, że młody człowiek wraz z nabyciem prawa do głosowania, bez uprzedniego zainteresowania się sprawami politycznymi stanie się nagle świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem.
Dlatego propagowanie postaw obywatelskich poprzez przeprowadzenie symulacji głosowania, z możliwością oddania głosu na konkretne komitety wyborcze, dostarczenie informacji na temat demokratycznych procedur i znaczenia wyborów, pozwala uzmysłowić młodym ludziom, że uczestniczą w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tym samym wpływają na kształt polityki państwa, przyczyniając się też do większej aktywności obywatelskiej wśród dorosłych Polaków.
W tegorocznej akcji „ Młodzi głosują” udział wzięło 470 szkół z całej Polski, w naszej szkole swój głos oddało 262 z 350 uprawnionych uczniów, frekwencja wyniosła 74,8%.

Comments are currently closed.