ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 26 W WARSZAWIE

TECHNIKUM nr 24, SZKOŁA POLICEALNA nr 17

  Zespół Szkół Nr 26
 
 

UWAGA! Na stronie dotyczącej egzaminów zawodowych jest dostępny harmonogram na sesję styczeń-luty 2020.

UWAGA! Na tablicy przy sekretariacie szkolnym jest wywieszona lista rankingowa uczniów starających sie o zagraniczne praktyki zawodowe.

Obchody 97 rocznicy wyboru pierwszego prezydenta II RP- Gabriela Narutowicza

9 grudnia w 97 rocznicę wyboru Gabriela Narutowicza na Urząd Prezydenta II Rzeczypospolitej, przy jego pomniku na warszawskiej Ochocie odbyła się rocznicowa uroczystość. Jak co roku wzięli w niej udział przedstawiciele władz dzielnicy wraz z burmistrz p. Katarzyną Łęgiewicz i  Naczelnik Wydziału Kultury p. Kingą Wiśniewską. Obecny na uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Jan Józef Kasprzyk przypomniał postać pierwszego prezydenta i jego zasługi dla kraju  mówiąc min. cyt.:.„ Gabriel Narutowicz, to postać wielka, z której jesteśmy dumni nie tylko tutaj, ale z której powinniśmy być dumni w wymiarze europejskim i światowym. To przykład patrioty, który potrafił swoje własne korzyści pozostawić na rzecz działania rozumianego jako służba. To jest testament pokolenia twórców II Rzeczypospolitej – służyć wspólnocie. Ten testament każdy z nas powinien realizować.

Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły przed pomnikiem pierwszego prezydenta kwiaty. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. IGGP i IIFG.  Delegacji przewodniczył pan dyrektor Roman Marciniak, który  wraz z uczniami złożył przy pomniku kwiaty.

Comments are currently closed.